Krížovka na Nový rok

Kam tento rozprávkový svet speje? Pred časom poslali (tajnička 1) do basy princeznu Timošenkovú... teraz (tajnička 2) hlásia, že košickej ježibabe hrozí 15 rokov, namiesto štyroch v parlamente. Aspoň že v Čechách má Santa svoje prezidentské miesto.

štát v strednej Amerikeštát v strednej Amerike angl. ženské menoangl. ženské meno občan Nemeckaobčan Nemecka čes. maliar (Jaroslav)čes. maliar (Jaroslav) Olympic games (skr.)Olympic games (skr.) Kultúrne informačné ...Kultúrne informačné stredisko Tajnička 1Tajnička 1 hlavné mesto Kiribatihlavné mesto Kiribati hliníková zliatinahliníková zliatina glezg (čes.)glezg (čes.)
obdobie bojujúcich štátov ...obdobie bojujúcich štátov (jap.) zlý (angl.)zlý (angl.)
osoba trpiacia alergiouosoba trpiacia alergiou VŠETKO (ANG.)
povrch pivaVŠETKO (ANG.)
povrch piva
mesto v Kenimesto v Keni holometabolný hmyz
HLUPÁK (PEJOR.)holometabolný hmyz
HLUPÁK (PEJOR.)
OVČIE PLEMENOOVČIE PLEMENO maďarské mestomaďarské mesto Komunistická strana Slovenska ...Komunistická strana Slovenska (skr.) povstalecký veliteľ ...
STÔL (nem.)povstalecký veliteľ (SNP)
STÔL (nem.)
ukrajinský výrobca ...
PATRIACI ANEukrajinský výrobca lietadiel
PATRIACI ANE
čes. básnik (Karel *1928)čes. básnik (Karel *1928) sl. herec (Ivan ...
stredný stupeň ...sl. herec (Ivan 1931-99)
stredný stupeň eocénu
VNÚTORNÝ (angl.)VNÚTORNÝ (angl.) druh dravého vtáka
HLÚPY (angl.)druh dravého vtáka
HLÚPY (angl.)
POĽ. SPISOVATEĽ (WLADYSLAW ...POĽ. SPISOVATEĽ (WLADYSLAW 1875-1930) OSTROHA (nem.)OSTROHA (nem.)
chorv. futbalista (Giovanni ...chorv. futbalista (Giovanni *1972) kan. hokejista ...
rieka v Írskukan. hokejista (Serge *1975)
rieka v Írsku
ostrov v Kykladách
meno Elemíraostrov v Kykladách
meno Elemíra
astát (zn.)astát (zn.) obec v okr. Veľký K ...
mužské meno ...obec v okr. Veľký Krtíš
mužské meno (15.11.)
SKRATKA RECEPTU
PRACOVNÁ PLOŠINA ...SKRATKA RECEPTU
PRACOVNÁ PLOŠINA V LOME
založený (skr.)založený (skr.) člen kráľovského dvoračlen kráľovského dvora ŠTYRI (NEM.)
KÝVETEŠTYRI (NEM.)
KÝVETE
rieka v Kazachstane
typ bankového ...rieka v Kazachstane
typ bankového účtu
JAZYKOVÁ JEDNOTKAJAZYKOVÁ JEDNOTKA metropola kan. ...
RÍMSKY BOH ÚRODNOSTI ...metropola kan. Alberty
RÍMSKY BOH ÚRODNOSTI PÔDY
ZNAČKA OBJEKTÍVOV
KOLÓNA (angl.)ZNAČKA OBJEKTÍVOV
KOLÓNA (angl.)
Tajnička 2Tajnička 2 vynálezca LSD
JAPONSKÝ PORCELÁNvynálezca LSD
JAPONSKÝ PORCELÁN
obec v okr. Lučenecobec v okr. Lučenec sladkovodná drobná ...
Slovenský odborový ...sladkovodná drobná rybička
Slovenský odborový zväz (skr.)
RÝMSKA TROJKA RÝMSKA TROJKA had z Knihy džunglíhad z Knihy džunglí
ZVERNÍK (ZAST.)ZVERNÍK (ZAST.) VEĽKÁ NOC (angl.)
osobné zámenoVEĽKÁ NOC (angl.)
osobné zámeno
investičný kupón ...
cenný papier (skr.)investičný kupón (skr.)
cenný papier (skr.)
TLMENE (HUDOB.)TLMENE (HUDOB.) OPRAVA, NÁPRAVAOPRAVA, NÁPRAVA
usporiadať (nem.)usporiadať (nem.) odlišnosť atómov v počte ...odlišnosť atómov v počte neutrónov

 Odporuč Krížovku: