Krížovka na Severína

Jeden z riaditeľov investičnej banky v Bratislave, Vrbovský rodák (tajnička 1) patril medzi predstaviteľov realistickej poetiky. Jeho humor a optimizmus zachytený v diele (tajnička 2) nám úsmevným spôsobom približuje bežný život na dedine. Dielo bolo aj sfilmované.

DO KRUHUDO KRUHU tal. spisovateľ (Sergio ...tal. spisovateľ (Sergio 1952-95) ruské muž. meno (Maurus)ruské muž. meno (Maurus) indonézsky atolindonézsky atol NATION UNIES (SKR.)NATION UNIES (SKR.) Tajnička 2Tajnička 2 useň z bravčoviceuseň z bravčovice typ izraelského samopalutyp izraelského samopalu časť ľudského uchačasť ľudského ucha české muž. meno (Krištof)české muž. meno (Krištof)
SÝRSKY KOPYTNÍKSÝRSKY KOPYTNÍK hlodavec s čiernou k ...hlodavec s čiernou kožušinou
japonské mestojaponské mesto sl. historik ...
PÍSMENOsl. historik (Jozef *1926)
PÍSMENO
zvuk srdcového svaluzvuk srdcového svalu MENŠIE LÁNY
mastiť (čes.)MENŠIE LÁNY
mastiť (čes.)
súzvuk tónovsúzvuk tónov súbor programovsúbor programov nem. režisér (Fatih *1973)nem. režisér (Fatih *1973) HLINENÉ NÁDOBY
chor. futbalista ...HLINENÉ NÁDOBY
chor. futbalista (Josip *1988)
odborná škola ...
PÓUR FÉLICITER ...odborná škola (skr.)
PÓUR FÉLICITER (PRE ŠŤASTIE)
island. básnik (Jón ...island. básnik (Jón 1484-1550) Severoatl. aliancia ...
TROJDIELNE DIELOSeveroatl. aliancia (skr.)
TROJDIELNE DIELO
Prešovské výstavné ...
ZAISTEPrešovské výstavné trhy (skr.)
ZAISTE
vápencový útvar (odb.)vápencový útvar (odb.) meno Serafína
rieka v Etiópiimeno Serafína
rieka v Etiópii
OPOJILA ALKOHOLOMOPOJILA ALKOHOLOM Snežné pásové ...
hustá polovlnená ...Snežné pásové vozidlo
hustá polovlnená tkanina
abfarad (zn.)
patriace Oteabfarad (zn.)
patriace Ote
tal. maliar (Guido 1575-1642)tal. maliar (Guido 1575-1642) tal. futbalista ...
Tajnička 1tal. futbalista (Luigi *1971)
Tajnička 1
kan. hokejista (Steve *1983)kan. hokejista (Steve *1983) ESTÓNSKE MESTOESTÓNSKE MESTO
doktor (skr.)doktor (skr.) ČERPAŤ (angl.)
2. najväčšie ...ČERPAŤ (angl.)
2. najväčšie náboženstvo
nem. filozof ...
neskutočnosť ...nem. filozof (Ernst von 1880-1948)
neskutočnosť (z lat.)
titán (zn.)
KU-KLUX-KLAN (SKR.)titán (zn.)
KU-KLUX-KLAN (SKR.)
LETÍCIA (DOMÁCKY)
holand. tenistka ...LETÍCIA (DOMÁCKY)
holand. tenistka (Elise *1984)
vnútorný obal ...
POMOC (angl.)vnútorný obal (anat.)
POMOC (angl.)
chrámychrámy prudký jed
lesklý náterprudký jed
lesklý náter
RÚBEŠRÚBEŠ základná potravina
sl. spisovateľ ...základná potravina
sl. spisovateľ (Viliam 1904-59)
okresný národný ...
ĽÚBEZNE V HUDBEokresný národný výbor (skr.)
ĽÚBEZNE V HUDBE
sl. herec (Maroš *1959)sl. herec (Maroš *1959) hviezda v súhv. ...
OLTÁRE (angl.)hviezda v súhv. Veľký pes
OLTÁRE (angl.)
germánium (zn.)
úctivá žiadosťgermánium (zn.)
úctivá žiadosť
POCHOPILPOCHOPIL ŠIALENEC
RIEKA V SICÍLIIŠIALENEC
RIEKA V SICÍLII
nem. šansoniérka ...
ZÁPASnem. šansoniérka (Ute *1963)
ZÁPAS
MPZ UkrajinyMPZ Ukrajiny šlachta (nem.)
meno psašlachta (nem.)
meno psa
ZVLÁŠTNY (angl.)ZVLÁŠTNY (angl.)
znalosť (čes.)znalosť (čes.) mesto v Tanzánii
hlt (čes.)mesto v Tanzánii
hlt (čes.)
Tanzánia (skr.)Tanzánia (skr.) Asociácia nemocníc Slovenska ...Asociácia nemocníc Slovenska (skr.)
chorv. básnik (Vladimir)chorv. básnik (Vladimir) 1. internet. ...
bakalár (skr.)1. internet. vyhľadávač
bakalár (skr.)
patriaci apovipatriaci apovi drobný guľatý nábojdrobný guľatý náboj ruské sídloruské sídlo
MESTO V KOLUMBIIMESTO V KOLUMBII futbalový klub v Moskvefutbalový klub v Moskve angl. fyzik (sir James ...angl. fyzik (sir James Hopwood)

 Odporuč Krížovku: