Krížovka na Radovana

Muž, ktorý povedal Hitelrovi nie. (Tajnička 1) patril medzi naše najvýraznejšie osobnosti medzivojnového obdobia. Prekazil Hitlerov pokus o rozdelenie republiky z 9. marca 1939, kedy pražská vláda s požehnaním Hitlera, vojensky obsadila (tajnička 2) Slovensko. 10. marca dal prezidentovi Háchovi ultimátum, aby boli okupačné jednotky podriadené jeho autorite. Na druhý deň, 11. marca mal už Slovensko pod kontrolou. Nacisti museli zmeniť taktiku a poslali emisárov s priamou požiadavkou, aby Slovensko vyhlásilo samostatnosť. Neúspešne. Po vojne bol odsúdený na 20 rokov väzenia, našťastie v neprítomnosti.

am. hudobník (Frank 1940-93)am. hudobník (Frank 1940-93) hrniec (špan.)hrniec (špan.) malá Alanamalá Alana rum. tenista (Ilie *1946)rum. tenista (Ilie *1946) otvorená predsieň indického ...otvorená predsieň indického chrámu epocha triasuepocha triasu hliník (zn.)hliník (zn.) mužské menomužské meno nem. kozmonaut (Reinhold ...nem. kozmonaut (Reinhold *1956) podkúrpodkúr
ženské menoženské meno NAHROMAĎ VEZENÍMNAHROMAĎ VEZENÍM
Meno básnika (Edgar Poe)Meno básnika (Edgar Poe) poľský hokejista ...
fín. hokejista ...poľský hokejista (Krzysztof *1973)
fín. hokejista (Mikko *1972)
omietka (angl.)omietka (angl.) riečny kôrovec
týkajúci sa islamuriečny kôrovec
týkajúci sa islamu
žlté farbivo v šafranežlté farbivo v šafrane BOHYŇA RANNÝCH ZÔR (rím.)BOHYŇA RANNÝCH ZÔR (rím.) zariadenie na mletiezariadenie na mletie MOTAL
sl. hokejista ...MOTAL
sl. hokejista (Mário *1976)
DOM ESKIMÁKA
ŽEN. MENO 5.5.DOM ESKIMÁKA
ŽEN. MENO 5.5.
meno Kamilymeno Kamily Tajnička 1
Sicílsky tvrdý syrTajnička 1
Sicílsky tvrdý syr
kryštalická bridlicakryštalická bridlica am. tenista (Charlie ...
Tajnička 2am. tenista (Charlie *1944)
Tajnička 2
JEDNOTKA PRIESTOR. UHLAJEDNOTKA PRIESTOR. UHLA RÚCALRÚCAL
japonský plesňový syrjaponský plesňový syr syn Safalov
JUDEJSKÝ OBORsyn Safalov
JUDEJSKÝ OBOR
Sabinov (EČV)
OSTROV V TONGESabinov (EČV)
OSTROV V TONGE
VIESŤ (angl.)VIESŤ (angl.) živo (hud.)
NEMECKÁ RIEKAživo (hud.)
NEMECKÁ RIEKA
obyvateľ Írskaobyvateľ Írska ochabnutý (fran.)
pán (z turečtiny)ochabnutý (fran.)
pán (z turečtiny)
TLAČIDLO
planétka (E. ...TLAČIDLO
planétka (E. Delporte 23.3.1933)
LATINSKÝ SÚHLASLATINSKÝ SÚHLAS MESTO V RUMUNSKU
TIEŽ (LATIN.)MESTO V RUMUNSKU
TIEŽ (LATIN.)
ORIENTÁLNE KORENIE
KAŠA (angl.)ORIENTÁLNE KORENIE
KAŠA (angl.)
značka cigárznačka cigár liečivá rastlina
ostrov v Hebridáchliečivá rastlina
ostrov v Hebridách
ŽIADAL
typ mobilného ...ŽIADAL
typ mobilného internetu
ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLOORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLO fran. maliar ...
KÓD SLOVENSKEJ ...fran. maliar (Édouard 1833-1900)
KÓD SLOVENSKEJ KORUNY
ang. mužské meno
Ohio News Nowang. mužské meno
Ohio News Now
pera (básn.)pera (básn.)
starogr. filozof, predstaviteľ ...starogr. filozof, predstaviteľ kynizmu typ účesu
KYPRI ZEMtyp účesu
KYPRI ZEM
irídium (zn.)
základné imanie ...irídium (zn.)
základné imanie (skr.)
mesto v Ruskumesto v Rusku produkt kondenzácieprodukt kondenzácie
bahno (angl.)bahno (angl.) sklovitá hmota z kremeňasklovitá hmota z kremeňa

 Odporuč Krížovku: