Krížovka na Bohdanu

Slovo assassin - úkladný vrah sa dostalo do angličtiny pravdepodobne vďaka (tajnička 1). Asasíni boli členovia (tajnička 2) sekty, ktorá používala vraždy vojenských veliteľov na zvrátenie vojny, či predchádzanie vojnám. Asasín pochádza zo slova hašišiun, čo znamená požívateľ hašišu. Hašiš bol v tejto sekte formou odmeny pre verných členov.

striedanie samohlásokstriedanie samohlások obec v okr. Banská Bystricaobec v okr. Banská Bystrica novozélandská živicanovozélandská živica OSTROV INDONÉZIEOSTROV INDONÉZIE astát (zn.)astát (zn.) opak dňaopak dňa Tajnička 1Tajnička 1 MESTO NA NOVOM ZÉLANDEMESTO NA NOVOM ZÉLANDE tal. jednotka objemu ...tal. jednotka objemu (drevo/1m3) mužské menomužské meno
CITOSL. POVZDYCHUCITOSL. POVZDYCHU NEMOCENSKÁ POISŤOVŇANEMOCENSKÁ POISŤOVŇA
Brezno (EČV)Brezno (EČV) UZNÁVANÁ VÁ ...
juhoamerický tanecUZNÁVANÁ VÁŽNOSŤ
juhoamerický tanec
lalok (lek.)lalok (lek.) rodový znak, erb
krhla, kanva (nár.)rodový znak, erb
krhla, kanva (nár.)
maľovať (nem.)maľovať (nem.) ženské meno (6.4.)ženské meno (6.4.) KRK (ANGL.)KRK (ANGL.) LYŽIARSKA VETROVKA
Tajnička 2LYŽIARSKA VETROVKA
Tajnička 2
bulh. mužské ...
LONDÝN (angl. skr.)bulh. mužské meno (Žarko)
LONDÝN (angl. skr.)
argent. tenista (Christian ...argent. tenista (Christian *1967) FRANCÚZSKE MESTO
HNEĎ V OKAMIHUFRANCÚZSKE MESTO
HNEĎ V OKAMIHU
hrany (port.)hrany (port.) NANOVO
Ľudová umelecká ...NANOVO
Ľudová umelecká tvorivosť (skr.)
alkalická hlbinná horninaalkalická hlbinná hornina BODALO ROHAMIBODALO ROHAMI
CHLORID LITNýCHLORID LITNý ŠIKOVNÝ (EXPR.)
ruské muž. meno ...ŠIKOVNÝ (EXPR.)
ruské muž. meno (Mikuláš)
JULIANSKÝ KALENDÁR ...
VEĽKÉ PÍSMENOJULIANSKÝ KALENDÁR (skr.)
VEĽKÉ PÍSMENO
ruský mysruský mys rieka v Kazachstane
planétka (M. ...rieka v Kazachstane
planétka (M. F.Wolf - 26.4.1917)
ZNAČKA PRE MILIMOL
zliatina irídia ...ZNAČKA PRE MILIMOL
zliatina irídia s platinou
sodík (zn.)sodík (zn.) trávovitá rastlina
PILtrávovitá rastlina
PIL
vrch nad Belehradom
aromatický výlučok v ...vrch nad Belehradom
aromatický výlučok vorvaňa
PREDPONA (ŽIV. PROST.)PREDPONA (ŽIV. PROST.) MESTO V RUSKU
HRA O VŠETKOMESTO V RUSKU
HRA O VŠETKO
vyl
židovský teológ ...vyl
židovský teológ (Pinchas 1922-97)
vyvolávalvyvolával metropola Mozambiku
BALAMUTIČmetropola Mozambiku
BALAMUTIČ
hudobný súborhudobný súbor holand. pilot ...
hanba (chorv.)holand. pilot F1 (Christijan *1979)
hanba (chorv.)
VYUČOVALVYUČOVAL CHEM. ZLÚČENINYCHEM. ZLÚČENINY
OTĹKAOTĹKA vodca gladiátorov
ADVANCED PHOTO ...vodca gladiátorov
ADVANCED PHOTO SYSTEM
tiež
označenie nacist. ...tiež
označenie nacist. jednotiek
jarné osivo
ísť (angl.)jarné osivo
ísť (angl.)
srbský predstaviteľ ...
pascal (zn.)srbský predstaviteľ surrealizmu
pascal (zn.)
PREKÁŽKA (angl.)PREKÁŽKA (angl.) KLESÁKLESÁ NIČIL V OHNINIČIL V OHNI
VÝPLŇ OKIENVÝPLŇ OKIEN slov. politická stranaslov. politická strana TALIANSKY STAVITEĽTALIANSKY STAVITEĽ

 Odporuč Krížovku: