Krížovka na Dalibora

Najvyšší vrch (tajnička 1) si medzi osemtisícovkami drží prvé miesto v najvyššom počte nevydarených výstupov na vrchol. Kým najvýššiu horu sveta pokorilo viac ako tritisíc horolezcov, vrchol (tajnička 2) zdolali iba tri stovky.

rus. hokejista (Alexander ...rus. hokejista (Alexander *1984) SEJBASEJBA ANJEL (angl.)ANJEL (angl.) OSTROV pri SARDÍNIIOSTROV pri SARDÍNII diaľničný tunel na S ...diaľničný tunel na Slovensku EGYPTSKÝ BOH SLNKA EGYPTSKÝ BOH SLNKA televízna spol. Bolívietelevízna spol. Bolívie dcéra kráľa Tantaladcéra kráľa Tantala kan. hokejista (Jean-Pierre ...kan. hokejista (Jean-Pierre *1978) čes. hokejista (Martin *1979)čes. hokejista (Martin *1979)
argent. futbalista (José ...argent. futbalista (José Ernesto) ženské menoženské meno
dvakrát znížený tón Edvakrát znížený tón E chem prvok zn. RE
meno Viktóriechem prvok zn. RE
meno Viktórie
model automobilu Opelmodel automobilu Opel HROB (angl.)
meno OskaraHROB (angl.)
meno Oskara
okrem (čes.)okrem (čes.) planétka (K. Reinmuth ...planétka (K. Reinmuth 9.10.1931) am. ekonóm (Edmund *1933)am. ekonóm (Edmund *1933) patriace Ivane
planétka (A. ...patriace Ivane
planétka (A. Borrelly 4.6.1893)
borový les
krivka rovnobežná s ...borový les
krivka rovnobežná s elipsou
chorv. futbalista (Petar ...chorv. futbalista (Petar *1974) Tajnička 1
kurzívové písmoTajnička 1
kurzívové písmo
RAHNO LODE (NEM.)RAHNO LODE (NEM.) HRACIA PLOCHA
švajč. prezident ...HRACIA PLOCHA
švajč. prezident (Edmund 1868-1944)
Tanzánia (kód)
OSLOVENIE (nem.)Tanzánia (kód)
OSLOVENIE (nem.)
plukovník (zastar.)plukovník (zastar.) turecká metropola
NÁVRAT CHOROBYturecká metropola
NÁVRAT CHOROBY
poľ. filozof (Roman ...poľ. filozof (Roman 1893-1970) ostrov v Indonéziiostrov v Indonézii
mužské menomužské meno OBAL, ZÓNA M ...
starogrécky boh ...OBAL, ZÓNA MINERÁLOV
starogrécky boh smrti
melírovaná priadzamelírovaná priadza port. futbalista ...
VODCA (angl.)port. futbalista (*1973)
VODCA (angl.)
mesto v estónsku
BOBOR (angl.)mesto v estónsku
BOBOR (angl.)
maškrta (kniž.)maškrta (kniž.) meno Lívie
ODOBRAŤmeno Lívie
ODOBRAŤ
LAHÔDKÁREŇ ( ...
japonský básnikLAHÔDKÁREŇ (HOVOR.)
japonský básnik
Estónsko (kód)Estónsko (kód) zhotovenie tkanín
vodná nádrž na ...zhotovenie tkanín
vodná nádrž na Liptove
mužské meno ...
kan. hokejista ...mužské meno (24.12.)
kan. hokejista (Travis *1978)
Tajnička 2Tajnička 2 erbium (zn.)
opak dňaerbium (zn.)
opak dňa
BRITSKÝ CHEMICKÝ KONCERNBRITSKÝ CHEMICKÝ KONCERN
MYS V ROSSOVOM MORIMYS V ROSSOVOM MORI zvonku (zried.)
tým smeromzvonku (zried.)
tým smerom
rímskych 501
VO (čes.)rímskych 501
VO (čes.)
minerálminerál PEKANPEKAN
VADIŤ SA, HÁDAŤ SA (EXPR.)VADIŤ SA, HÁDAŤ SA (EXPR.) benátsky maliar 17. storočiabenátsky maliar 17. storočia

 Odporuč Krížovku: