Krížovka na Emila

Medzi knihy, ktoré prečítaš na jeden "šup", patrí tá, ktorú napísal (tajnička 1). Názov knihy vznikol z prezývky hlavného hrdninu a tá zasa z jeho (tajmička 2). Autobiografický príbeh galejníka utekajúceho za slobodou, bol aj sfilmovaný.

športová loďšportová loď POVAHA (RUS.)POVAHA (RUS.) zlato (zn.)zlato (zn.) ULTRASONO - GRAFIA (SKR.)ULTRASONO - GRAFIA (SKR.) ZÁBER (angl.)ZÁBER (angl.) angl. futbalista (Kenny *1958)angl. futbalista (Kenny *1958) chvastúň, tárajchvastúň, táraj spomaliť (fr.)spomaliť (fr.) OŠATILIOŠATILI poslanie (kniž.)poslanie (kniž.)
rak. zjazdár (Hans *1971)rak. zjazdár (Hans *1971) VEDÚCI ČES. ORCHESTRA ...VEDÚCI ČES. ORCHESTRA (Gustáv)
MESTO V TANZÁNIIMESTO V TANZÁNII ochotne (množné č ...
UPEVNI DO ZÁVESUochotne (množné číslo)
UPEVNI DO ZÁVESU
sodík (zn.)sodík (zn.) slávny tenista ...
podporné väzivové ...slávny tenista (Pancho 1928-95)
podporné väzivové tkanivo orgánu
výrobca LCD TVvýrobca LCD TV pripravuje stravupripravuje stravu radón (zn.)radón (zn.) Okresná vojenská ...
indiánske etnikum ...Okresná vojenská správa (skr.)
indiánske etnikum z Puebla
OSIRELI
rieka v MarokuOSIRELI
rieka v Maroku
cezcez Tajnička 2
mužské menoTajnička 2
mužské meno
vyhynutý kočovný kmeňvyhynutý kočovný kmeň Exchange Rate ...
NOVÁČIK (angl.)Exchange Rate Mechanism
NOVÁČIK (angl.)
egypt. bohyňa ...
EGYPT. BOH MESTA ...egypt. bohyňa hudby a spevu
EGYPT. BOH MESTA CINEVA
AKADEMICKÝ TITUL KOMUNISTOVAKADEMICKÝ TITUL KOMUNISTOV PREDPONA ROVNAKÝPREDPONA ROVNAKÝ
CITOSL. ÚDIVU CITOSL. ÚDIVU spevácka časť ...
nem. herec (Emil ...spevácka časť recitatívu (hud.)
nem. herec (Emil 1884-1950)
nižší sluha inkvizície ...
vymieňač iónovnižší sluha inkvizície (hist.)
vymieňač iónov
RAJ (ČESKY)RAJ (ČESKY) turci
fran. mužské ...turci
fran. mužské meno (Virgil)
mesto v Rusku
estónsky ostrovmesto v Rusku
estónsky ostrov
SÚDNY SPOR (ZAST.)SÚDNY SPOR (ZAST.) CHMEL (angl.)
trvalý účes ...CHMEL (angl.)
trvalý účes (hov.)
rímske číslo 505
ONESKORIL SArímske číslo 505
ONESKORIL SA
najväčší ostrov Havajských ...najväčší ostrov Havajských ostrovov meno Dominiky
švédske sídlomeno Dominiky
švédske sídlo
tona (čes.)
rôsoltona (čes.)
rôsol
ZOMIERAJ
sl. politik (Pavol ...ZOMIERAJ
sl. politik (Pavol *1963)
Tajnička 1Tajnička 1 MALÝ LESNÝ DRAVECMALÝ LESNÝ DRAVEC Osiris (pôv.)Osiris (pôv.)
rieka v Taliansku (Adíža)rieka v Taliansku (Adíža) svätojánska muška
Smart File Systemsvätojánska muška
Smart File System
gruzínske mestogruzínske mesto JEDNOTKA PRIESTOROVÉHO ...
osobné zámenoJEDNOTKA PRIESTOROVÉHO UHLA
osobné zámeno
bunka vreckatých ...
štátna arbitráž ( ...bunka vreckatých húb
štátna arbitráž (skr.)
PRÍVRŽENEC ANGLICKA PRÍVRŽENEC ANGLICKA ostrá zákruta (slang.)ostrá zákruta (slang.)
sl. spisovateľka (Zora ...sl. spisovateľka (Zora 1909-72) postava z Weberovej opery ...postava z Weberovej opery Euryanta

 Odporuč Krížovku: