Krížovka na Eleonóru

Medzi najkrvavejšie bitky 1. svetovej vojny patri bitka o (tajnička 1) alebo operácia (tajnička 2). Išlo o útok spojencov na (tajnička 3). Pôvodne sa však mal uskutočniť po pevnine, ale britský ministerský predseda Winston Churchill presadil námorný útok a následné vylodenie. Operácia skončila fiaskom, čo ministerského predsedu stálo kreslo.

juhoafr. politik (Thabo *1942)juhoafr. politik (Thabo *1942) chytilchytil november (čes.)november (čes.) rímskych 49rímskych 49 andská planinaandská planina krík s drobnými kvietkami, ...krík s drobnými kvietkami, tavoľník Tajnička 3Tajnička 3 inštinkt smrti u Freudainštinkt smrti u Freuda KOCÚR (RUSKY)KOCÚR (RUSKY) VETNÁ SPOJKAVETNÁ SPOJKA
RÍMSKE ČÍSLO 1551RÍMSKE ČÍSLO 1551 sl. horolezec (Jozef 1934-84)sl. horolezec (Jozef 1934-84)
VARIŤ (angl.)VARIŤ (angl.) ZÁVER (angl.)
PREZÝVKA AMERICKÉHO ...ZÁVER (angl.)
PREZÝVKA AMERICKÉHO VOJAKA
MESTO V RAKÚSKUMESTO V RAKÚSKU živo (hud.)
LEKÁR LIEČIACI ...živo (hud.)
LEKÁR LIEČIACI ALOPATICKY
čes. maliar (Jaroslav)čes. maliar (Jaroslav) LIETADLO (HOVOR.)LIETADLO (HOVOR.) plačete (čes.)plačete (čes.) PLAVIDLO
lutécium (zn.)PLAVIDLO
lutécium (zn.)
KOŽNÁ VYRÁŽKA (MEDIC.)KOŽNÁ VYRÁŽKA (MEDIC.) ATESTÁCIAATESTÁCIA
Tajnička 1Tajnička 1 st. GRÉCKA POHREBNÁ ...
mamička (tal.)st. GRÉCKA POHREBNÁ OBEŤ
mamička (tal.)
ČASTICA (HOVORÍM)ČASTICA (HOVORÍM) šípový jed
podsvetie, záhrobiešípový jed
podsvetie, záhrobie
mastiť (čes.)
GEOMETRICKÉ ÚTVARYmastiť (čes.)
GEOMETRICKÉ ÚTVARY
bojový pokrikbojový pokrik labka
meno Vendelínylabka
meno Vendelíny
ŤAŽNÉ ZVIERATÁŤAŽNÉ ZVIERATÁ
ledvaledva črevo (nem.)
mesto v Tureckučrevo (nem.)
mesto v Turecku
Územný systém ...
odchylkaÚzemný systém ekolog. stability (skr.)
odchylka
HLUPÁKHLUPÁK TAJOMNÝ (angl.)
FANÚŠIK (čes.)TAJOMNÝ (angl.)
FANÚŠIK (čes.)
NÁDOR
DĹŽKOVÁ MIERANÁDOR
DĹŽKOVÁ MIERA
astát (zn.)
AKÍastát (zn.)
AKÍ
AK (ANGL.)AK (ANGL.) rieka v Gabune
smútok (bás.)rieka v Gabune
smútok (bás.)
malý had
VLANI (ČESKY)malý had
VLANI (ČESKY)
ruský sociálny revolucionárruský sociálny revolucionár mesto vo Fínskumesto vo Fínsku
Tajnička 2Tajnička 2 VTLAČ DO PAMÄTI
vylučovacia spojkaVTLAČ DO PAMÄTI
vylučovacia spojka
V PODSTATEV PODSTATE spevácka časť ...
muž v japonských ...spevácka časť recitatívu (hud.)
muž v japonských mýtoch
ofúkolofúkol CENNÝ PAPIERCENNÝ PAPIER SKR. PARÍŽSKEJ RÝCHLODRÁHYSKR. PARÍŽSKEJ RÝCHLODRÁHY
OTECKO (FAM.)OTECKO (FAM.) zelený nerastzelený nerast OBYVATELIA ÍRSKAOBYVATELIA ÍRSKA

 Odporuč Krížovku: