Krížovka na Etelu

Predstavte si situáciu, keď sa celý vesmír prestane rozpínať a vrhne všetko o desať rokov dozadu s tým, že ľuia budú musieť znova prežiť posledné roky svojho života bez toho, aby mohli čokoľvek zmeniť. Túto myšlienku rozpracoval (tajnička 1) vo svojom známom diele. Čo nastane, keď vesmír opäť dospeje k pôvodnému bodu a obnoví sa pôsobenie slobodnej vôle? Viac v knihe (tajnička 2).

Tajnička 1Tajnička 1 LOTYŠSKÉ SÍDLOLOTYŠSKÉ SÍDLO juhoslovan. plošná mierajuhoslovan. plošná miera prezývka amerického vojakaprezývka amerického vojaka TECHNICKO KVALIFIKAČNÝ ...TECHNICKO KVALIFIKAČNÝ KATALÓG VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO-SLANG.VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO-SLANG. SLOVESNÝ ZÁPORSLOVESNÝ ZÁPOR austr. tenista (Paul *1954)austr. tenista (Paul *1954) africké jedloafrické jedlo melodicky (hud.)melodicky (hud.)
keratín (čes.)keratín (čes.) Klaus Kuhnke Archiv (skr.)Klaus Kuhnke Archiv (skr.)
zatvorí kľúčomzatvorí kľúčom Čapkova dráma
Tajnička 2Čapkova dráma
Tajnička 2
pozostatok starých čiaspozostatok starých čias NIEČO
tantalova rudaNIEČO
tantalova ruda
Partizánske (EČV)Partizánske (EČV) úrad práce (skr.)úrad práce (skr.) posunuliposunuli úskok, lesť
gr. plošná jednotka ...úskok, lesť
gr. plošná jednotka (8,76 m2)
meno Emanuela
MALÉ PLEMENO PSAmeno Emanuela
MALÉ PLEMENO PSA
jesenná poľná rastlinajesenná poľná rastlina mužské meno
MESTO V ŠKÓTSKUmužské meno
MESTO V ŠKÓTSKU
epocha (esperanto)epocha (esperanto) meno Alberta
štyridsať, po ...meno Alberta
štyridsať, po rusky
Sobrance (EČV)
rieka v RumunskuSobrance (EČV)
rieka v Rumunsku
meno Gizelymeno Gizely JÁN (nem.)
starorím. fraškaJÁN (nem.)
starorím. fraška
dácky kmeň
koncovka žen. ...dácky kmeň
koncovka žen. priezvisk
kazeínové vláknokazeínové vlákno IM PATRIACIIM PATRIACI
chorv. futbalista (Mario ...chorv. futbalista (Mario *1976) KYPRILI PLUHOM
FRANC. RIEKAKYPRILI PLUHOM
FRANC. RIEKA
OPIS CESTYOPIS CESTY archeolog. lokalita ...
Meno estón. spisovateľa ...archeolog. lokalita v Turecku
Meno estón. spisovateľa Rubena
ČESKÁ PREDLOŽKA (ZO)ČESKÁ PREDLOŽKA (ZO) PREDTÝM (angl.)
sídlo v RuskuPREDTÝM (angl.)
sídlo v Rusku
kan. hokejista ...
zobralkan. hokejista (Rob. *1980)
zobral
význam (fr.)význam (fr.)
meno Ulrikymeno Ulriky ultrakrátke vlny ...
súhlasultrakrátke vlny (skr.)
súhlas
DCÉRA BOHA DIA
ŠACHTA V BANIDCÉRA BOHA DIA
ŠACHTA V BANI
záhradná listová zeleninazáhradná listová zelenina JASNÉ OSVETLENIE ...
EURÓPSKY POHÁR ...JASNÉ OSVETLENIE HORIZONTU
EURÓPSKY POHÁR (SKR.)
CVERNY
terbium (zn.)CVERNY
terbium (zn.)
mesto v Chorvátskumesto v Chorvátsku škótske jazeroškótske jazero MESIAC PLANÉTY SATURNMESIAC PLANÉTY SATURN
Ann Arbor Reaching OutAnn Arbor Reaching Out PLOCHÉ PLAVIDLÁPLOCHÉ PLAVIDLÁ kan. astronóm (Carlyle ...kan. astronóm (Carlyle 1899-1979)

 Odporuč Krížovku: