Krížovka na Romana

Necelých tristo rokov po vpáde Maďarov do karpatskej kotliny, postihla túto oblasť ďalšia pohroma - Tatári. V bitke na rieke Slaná roku 1241, Mongoli pod vedením (tajnička 1), takmer na hlavu porazili uhorské vojsko. Belo IV bol síce slabý kráľ, ale zjavne dobrý "bežec" pretože sa zachránil útekom. Mongoli pobili odhadom jednu tretinu obyvateľstva, ďalšia tretina zomrela na následky (tajnička 2). Mongoli opustili krajinu po ročnom plienení až po tom, ako zomrel veľký chán (tajnička 3).

miláčik žienmiláčik žien VEČERNÝ (angl.)VEČERNÝ (angl.) švajč. tenista (George ...švajč. tenista (George *1975) nem. futbalista (Robert *1977)nem. futbalista (Robert *1977) rímskych 51rímskych 51 Tajnička 3Tajnička 3 ANGLICKÝ SPEVÁK (JASON)ANGLICKÝ SPEVÁK (JASON) podnik v Trenčínepodnik v Trenčíne POČÍTAPOČÍTA KYPRIŤ PLUHOMKYPRIŤ PLUHOM
nem. marxista (August ...nem. marxista (August 1840-1913) vôňa (esperanto)vôňa (esperanto)
tal. futbalista (Alberigo ...tal. futbalista (Alberigo *1963) sl. skladateľ ...
zhubnosť nádorového ...sl. skladateľ (Vladimír *1956)
zhubnosť nádorového tkaniva
ligotligot minca (zastar.)
brazíl. pilot ...minca (zastar.)
brazíl. pilot F1 (Cristiano *1973)
ČASTI RÚKČASTI RÚK STAROBYLÉ SEVERSKÉ PÍSMOSTAROBYLÉ SEVERSKÉ PÍSMO sídlo v Indonéziisídlo v Indonézii opatriť skorším d ...
Tajnička 2opatriť skorším dátumom
Tajnička 2
staršie mužské menostaršie mužské meno BASKICKÁ PROVINCIA
NEDOBRÝBASKICKÁ PROVINCIA
NEDOBRÝ
rus. hokejista (Valeri *1966)rus. hokejista (Valeri *1966) FARMACEUT. PODNIKFARMACEUT. PODNIK
poľské mestopoľské mesto vretenica
ROZUMYvretenica
ROZUMY
JODID DRASELNÝ ...
spevavý vtákJODID DRASELNÝ (zn.)
spevavý vták
francúzsky atolfrancúzsky atol TRESTANECKÝ TÁBOR ...
ŽEN. MENO (6.4.)TRESTANECKÝ TÁBOR V RUSKU
ŽEN. MENO (6.4.)
kamerunská rieka
ochranný prívesokkamerunská rieka
ochranný prívesok
SPISPI obec v okr. ...
juhoamerická stepobec v okr. Lučenec
juhoamerická step
Akadémia múzických ...
dobrá vôľaAkadémia múzických umení (skr.)
dobrá vôľa
v, vnútri (lek.)v, vnútri (lek.) parížske letisko
britsko-ind. ...parížske letisko
britsko-ind. speváčka (Dhanjan)
fín. hokejista ...
baham. atlét ...fín. hokejista (Jussi *1983)
baham. atlét (Andretti *1985)
TAKTOTAKTO BELGICKÉ MESTO ...
ZNAČKA PRÁŠKU ...BELGICKÉ MESTO I RIEKA
ZNAČKA PRÁŠKU NA PRANIE
Tajnička 1
typ vozidla FerrariTajnička 1
typ vozidla Ferrari
jap. fyzik nositeľ Nobelovej ...jap. fyzik nositeľ Nobelovej ceny vtedy (fran.)
tým smeromvtedy (fran.)
tým smerom
argón (zn.)argón (zn.)
SÍRAN ŽELEZASÍRAN ŽELEZA MRAVOUKAMRAVOUKA
sídlo v Kenisídlo v Keni Chaplinova manželkaChaplinova manželka soľná planina v Strednej ...soľná planina v Strednej Ázii

 Odporuč Krížovku: