Krížovka na Svetlanu

(Tajnička 1) je autorom diela Júlia alebo Nová Heloisa. Je to román v dopisoch, ktorý nesie romantické prvky ...láska dvoch ľudí, ktorým je bránené vo vzťahu. Zaujímavosťou je, že predlohou pre postavu geniálneho ateistu (tajnička 2), bol francúzsky filozof (tajnička 3).

poľské sídlopoľské sídlo PAPRADIE (angl.)PAPRADIE (angl.) OZDOBNÝ VÝHONOKOZDOBNÝ VÝHONOK MESTO V NEMECKU (Pasov)MESTO V NEMECKU (Pasov) sukský boh dažďasukský boh dažďa JUHOAMERICKÝ VEĽHADJUHOAMERICKÝ VEĽHAD Olympijský výbor (skr.)Olympijský výbor (skr.) Tajnička 2Tajnička 2 náznak piliera na stenenáznak piliera na stene program na upravovanie obsahuprogram na upravovanie obsahu
VYRDŽ SPAŤVYRDŽ SPAŤ JEMNE AROMATIZOVANÉ VÍNOJEMNE AROMATIZOVANÉ VÍNO
JUHOAFRICKÁ KRUHOVÁ DEDINAJUHOAFRICKÁ KRUHOVÁ DEDINA ROTAČNÉ TELESO ...
OBDOBIE PÔSTU ...ROTAČNÉ TELESO TVARU VAJCA
OBDOBIE PÔSTU (islam)
večný kolobeh narodenia ...večný kolobeh narodenia a smrti Large Scale ...
mužské menoLarge Scale Integration
mužské meno
tal. výrobca zbraní ...tal. výrobca zbraní (Benelli) kan. hokejista (Shane *1976)kan. hokejista (Shane *1976) SÚR, ŽEŇSÚR, ŽEŇ žid. filozof ...
vysoká rastlinažid. filozof (Uriel 1585-1640)
vysoká rastlina
KMEŤ (čes.)
turecká rieka, ...KMEŤ (čes.)
turecká rieka, mesto
ghanský futbalista (Eric ...ghanský futbalista (Eric *1978) kryha (čes.)
PRUDKOkryha (čes.)
PRUDKO
TALIANSKE MESTOTALIANSKE MESTO
Tajnička 1Tajnička 1 kmeň v Sudáne
mýtický stred ...kmeň v Sudáne
mýtický stred sveta
kan. hokejista (Steve *1972)kan. hokejista (Steve *1972) UKR. PRÍMORSKÉ ...
OSPRAVE - DLNENIE ...UKR. PRÍMORSKÉ MESTO
OSPRAVE - DLNENIE (čes.)
nekatolík (zast.)nekatolík (zast.) mýt. dievča premené na ...mýt. dievča premené na pavúka
muž v japonských mýtochmuž v japonských mýtoch revízny lekár ...
ženské menorevízny lekár (skr.)
ženské meno
paradajka (angl.)
Správna výrobná ...paradajka (angl.)
Správna výrobná prax (skr.)
pascal (zn.)
svet (latin.)pascal (zn.)
svet (latin.)
DRENÍM POŠKOĎDRENÍM POŠKOĎ nemecké sídlo
potopená loďnemecké sídlo
potopená loď
Multi Frequency ...
AMERICAN ACADEMY ...Multi Frequency Network
AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND LETTERS
kan. hokejista ...
am. fyziológ ...kan. hokejista (Kyle *1986)
am. fyziológ (Carl 1896-1984)
omietla, hovorovoomietla, hovorovo PRIBLIŽNE
jeho (angl.)PRIBLIŽNE
jeho (angl.)
tenisový údertenisový úder Tajnička 3
Kentucky (skr.)Tajnička 3
Kentucky (skr.)
meno čes. politika (John)meno čes. politika (John) mať (fran.)mať (fran.) KÓD IRÁNUKÓD IRÁNU
SPÔSOBY FARBENIA TEXTILUSPÔSOBY FARBENIA TEXTILU syr z byvolieho mliekasyr z byvolieho mlieka NA STOM MIESTENA STOM MIESTE

 Odporuč Krížovku: