Krížovka na Jozefa

Medzi najtajomnejšie národy určite patria (tajnička 1). Už starovekí historici viedli diskusie o ich pôvode. Herodotos predpokladal, že pochádzali z Lýdie, naproti tomu Dionysios z (tajnička 2) tvrdil, že sú pôvodným etnikom na (tajnička 3) poloostrove. Napriek tomu, že sa po nich zachovalo množstvo písomných pamiatok, ich písmo nevieme čítať.

KOPA SLAMYKOPA SLAMY PRUDKO KLESALPRUDKO KLESAL PAMÄTNÝ STĹPPAMÄTNÝ STĹP meno Júliusameno Júliusa austrálsky bylinožravý ...austrálsky bylinožravý cicavec ad acta (skr.)ad acta (skr.) MILENEC (ZAST.)MILENEC (ZAST.) meno Dagmarymeno Dagmary PADALOPADALO Arabské emiráty (skr.)Arabské emiráty (skr.)
SPÁJAJÚCI MECHANIZMUSSPÁJAJÚCI MECHANIZMUS meno Adelymeno Adely
doska (latin.) doska (latin.) zle, po latinsky
zámok známy podpisom ...zle, po latinsky
zámok známy podpisom mierovej zmluvy
OBLIEKLOOBLIEKLO TÝM SMEROM
Srbský veliteľ ...TÝM SMEROM
Srbský veliteľ dobrovoľníckej gardy
OZNÁMIL ÚRADOMOZNÁMIL ÚRADOM
francovkafrancovka NABERAJ DO ZÁHYBOVNABERAJ DO ZÁHYBOV mapa (angl.)mapa (angl.) Tajnička 2
Tajnička 1Tajnička 2
Tajnička 1
RUKY (nem)RUKY (nem) nerast modrej farby
žilnatá horninanerast modrej farby
žilnatá hornina
k, na (lat.)
SVETADIELk, na (lat.)
SVETADIEL
vyrobení liatímvyrobení liatím meno Sone
tesaním opracovaťmeno Sone
tesaním opracovať
jednotka rímskeho ...
trójsky hrdinajednotka rímskeho jazdectva
trójsky hrdina
lúčlúč dvojtaktový verš (lit.)dvojtaktový verš (lit.) druh oleja z listov ...
nedeliaca sa bunkadruh oleja z listov pečeňovníka trojlaločného
nedeliaca sa bunka
arzén (zn.)arzén (zn.) Unit Investment ...
boh vetra u  ...Unit Investment Trust
boh vetra u Aztékov
ZN. JOGURTOV
PULZZN. JOGURTOV
PULZ
nemecké ženské meno ...nemecké ženské meno (Izolda) obálka knihyobálka knihy
Ústredný kontrolný a skúšobný pod ...Ústredný kontrolný a skúšobný podnik (skr.) ČLOVEK SO ZMYSLOM ...
značka nákladných ...ČLOVEK SO ZMYSLOM PRE KRÁSU
značka nákladných áut
ÉTERICKÝ OLEJ ...
český komik (Miloslav, ...ÉTERICKÝ OLEJ Z POMARANČOVÝCH KVETOV
český komik (Miloslav, 1940-2004)
ÚNIKÚNIK plastický velúrplastický velúr jedna zo starogréckych ...
postava z filmu ...jedna zo starogréckych bohýň osudu
postava z filmu Leví kráľ
ako, po srbskyako, po srbsky Tajnička 3
ARMÁDNA TELOVÝCHOVNÁ J ...Tajnička 3
ARMÁDNA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
BUDOVAŤBUDOVAŤ deviaty syn Izmaelov
lantán (zn.)deviaty syn Izmaelov
lantán (zn.)
americký boxer ...
sumerský boh nebiesamerický boxer (Muhammad, *1942)
sumerský boh nebies
VYVRETÁ HORNINAVYVRETÁ HORNINA uháňala (expr.)uháňala (expr.) detská nemocnica (skr.)detská nemocnica (skr.)
slovenský matematik (Cyril, ...slovenský matematik (Cyril, 1912-1984) členský štát v Barmečlenský štát v Barme ex offo (skr.)ex offo (skr.)

 Odporuč Krížovku: