Krížovka na Gabriela

Dôležitou dopravnou tepnou v Ázii je (tajnička 1) magistrála. Spája (tajnička 2) s Moskvou a (tajnička 3). Jej jednokoľajová trať prechádza cez jedno z najsuchších území na Zemi - púšť (tajnička 4).

SVÄTOKUPECTVOSVÄTOKUPECTVO zušľachtená oceľzušľachtená oceľ ROZRÝVALAROZRÝVALA Tajnička 2Tajnička 2 zvratné zámenozvratné zámeno ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DVOJSLIVKA ČÍNSKADVOJSLIVKA ČÍNSKA Tajnička 1Tajnička 1 citoslovce bolesticitoslovce bolesti národný park (skr.)národný park (skr.)
druh žeriavadruh žeriava ZÁHRADNÁ BESIEDKAZÁHRADNÁ BESIEDKA
POHODAPOHODA OVOCNÁ ŠŤAVA
značka margarínuOVOCNÁ ŠŤAVA
značka margarínu
BITKA, ZMÄTOKBITKA, ZMÄTOK zdurenina
ETNIKUMzdurenina
ETNIKUM
ľahostajnosťľahostajnosť piaty najvyšší vrch Zemepiaty najvyšší vrch Zeme
meno Rebekymeno Rebeky mužské menomužské meno Tajnička 4Tajnička 4 OPOJNE
RÍMSKA 4OPOJNE
RÍMSKA 4
INDE
slnečný (skr.)INDE
slnečný (skr.)
ŽENSKÉ MENO 5.9.ŽENSKÉ MENO 5.9. AJ, hoci
HAVIARIAJ, hoci
HAVIARI
belgické kúpelebelgické kúpele
Ivo (6.pad)Ivo (6.pad) ZAPADAL
ZNAČKA MYDLAZAPADAL
ZNAČKA MYDLA
OLEJNATÁ PLODINA
mužské menoOLEJNATÁ PLODINA
mužské meno
značka zámokznačka zámok OD UDANÉHO DŇA ...
mužské meno (4.7.)OD UDANÉHO DŇA (LAT.)
mužské meno (4.7.)
sl. režisér (Juraj ...
v mieste, tu ...sl. režisér (Juraj *1954)
v mieste, tu (latin.)
KRÁTKY TV FILMKRÁTKY TV FILM rektor košického ...
veľká oslavná ...rektor košického ev. kolégia (Ján)
veľká oslavná básnická skladba
BRAZÍLSKA RIEKA
hlas somáraBRAZÍLSKA RIEKA
hlas somára
k, na (lat.)k, na (lat.) POĽOVNÝ OBVOD
maďarský rev ...POĽOVNÝ OBVOD
maďarský revolucionár
indická antilopa
hokejový brankár ...indická antilopa
hokejový brankár (Jaromír)
plačete (čes.)plačete (čes.) PRIRODZENÁ TERÉNNA ...
srdcovnicaPRIRODZENÁ TERÉNNA VYVÝĚNINA
srdcovnica
dlabací nástroj
meno Máriedlabací nástroj
meno Márie
všeličo (expr.)všeličo (expr.) NEPRÍZVUČNÁ DOBA V TAKTENEPRÍZVUČNÁ DOBA V TAKTE
sl. hokejista (Lukáš *1987)sl. hokejista (Lukáš *1987) meno Imricha
HOVORIL EKAVSKYmeno Imricha
HOVORIL EKAVSKY
meno Elenymeno Eleny
RASTLINA PESTOVANÁ NA VLÁKNARASTLINA PESTOVANÁ NA VLÁKNA RAKÚSKY AUTOMOBILOVÝ ...
MPZ ÍRSKARAKÚSKY AUTOMOBILOVÝ KLUB
MPZ ÍRSKA
AKADEMICKÝ TITUL ...
MEGAHERTZAKADEMICKÝ TITUL KOMUNISTOV
MEGAHERTZ
PLOŠNÁ MIERAPLOŠNÁ MIERA Tajnička 3
článok (skr.)Tajnička 3
článok (skr.)
mesto v Rusku
regionálne združenie ...mesto v Rusku
regionálne združenie (skr.)
transportno - tech. časť ( ...transportno - tech. časť (skr.) meno Jaroslavymeno Jaroslavy účastníci hryúčastníci hry
Early American LiteratureEarly American Literature Meno básnika (Edgar Poe)Meno básnika (Edgar Poe) Zbierka zákonov SR (skr.)Zbierka zákonov SR (skr.) obchodná akadémia (skr.)obchodná akadémia (skr.)

 Odporuč Krížovku: