Krížovka na Emanuela

(Tajnička 1) Ľubomíra Liptáka Slovensko v 20 storočí sa stala najdiskutovanejšou historickou esejou o Slovensku. Už krátko po vydaní v 1968 roku, nadchla odborné kruhy. Krátko po normalizácii ju postihla (tajnička 2) cenzúra.

meno Miroslavymeno Miroslavy ožiaria (bás.)ožiaria (bás.) začiatok výrobyzačiatok výroby investičný kupón (skr.)investičný kupón (skr.) NÁPOJ (KNIŽ.)NÁPOJ (KNIŽ.) kremičitan trojvápenatýkremičitan trojvápenatý Tajnička 2Tajnička 2 MNOŽSTVOMNOŽSTVO V PORIADKU (ANGL:)V PORIADKU (ANGL:) TAMTOTAMTO
meno Monikymeno Moniky TALIZMANTALIZMAN
SYN ABRAHÁMASYN ABRAHÁMA závažie rybára
DREVINA S KMEŇOMzávažie rybára
DREVINA S KMEŇOM
PRACUJPRACUJ NÁČRT
ŽIARUVZDORNÝ ...NÁČRT
ŽIARUVZDORNÝ MATERIÁL
OTEC (DOMÁCKY)OTEC (DOMÁCKY) obyvateľ Ašuobyvateľ Ašu
SLPOVÁ SÁLA V APADANESLPOVÁ SÁLA V APADANE MENO BUĽBUMENO BUĽBU mužské meno (10.9.)mužské meno (10.9.) väzenie (zastar.)
Tajnička 1väzenie (zastar.)
Tajnička 1
atrament (zastar.)
značka čes. ...atrament (zastar.)
značka čes. diaprojektora
ATÓM (ČES.)ATÓM (ČES.) japonský básnik ...
prvá žena na ...japonský básnik (Saikaku 1642-1693)
prvá žena na Mount Evereste
chrám ohňa ( ...
TRVÁCA TEPLOMILNÁ ...chrám ohňa (Kádé)
TRVÁCA TEPLOMILNÁ RASTLINA
HALA (EXPR.)HALA (EXPR.) podmienka (odb.)
KALIGRAFIApodmienka (odb.)
KALIGRAFIA
atol na Filipínachatol na Filipínach SPOLUBOJOVNÍK
len, po českySPOLUBOJOVNÍK
len, po česky
Kráľ frankov, porazený ...Kráľ frankov, porazený Samom roku 631 poľské sídlo
politická strana ...poľské sídlo
politická strana v Sýrii
Meno maršála MalinovskéhoMeno maršála Malinovského slovenský maliar (Rudolf, ...slovenský maliar (Rudolf, 1877-1964)
arzén (zn.)arzén (zn.) meno Genovévy
šúchalimeno Genovévy
šúchali
súrodenec
PÁKA NA RUČNÉ ...súrodenec
PÁKA NA RUČNÉ OTÁČANIE
Ružomberok (EČV)
mesto v estónskuRužomberok (EČV)
mesto v estónsku
ukazovacie zámenoukazovacie zámeno íver
SPOJ na šnúre, ...íver
SPOJ na šnúre, lane
jednolúčový polarizátorjednolúčový polarizátor
maďarské mestomaďarské mesto drobný škodlivý ...
ÚHOR (nem.)drobný škodlivý motýľ
ÚHOR (nem.)
predpona (kyslý)
BÝVALÝ JEDNOTKOVÝ ...predpona (kyslý)
BÝVALÝ JEDNOTKOVÝ OBCHOD
meno Jozefínymeno Jozefíny BOZK (DETSKY)
rádium (zn.)BOZK (DETSKY)
rádium (zn.)
malajská dýka
Prešov (EČV)malajská dýka
Prešov (EČV)
toliar (zdrob.)toliar (zdrob.) SPANIESPANIE
Poliala saPoliala sa Open Office (skr.)Open Office (skr.) írska bohyňa blahobytuírska bohyňa blahobytu

 Odporuč Krížovku: