Krížovka na Deň matiek

Ako variť chutne a zdravo? Je to jednoduché. Dnes chutne a zajtra zdravo, alebo chutné jedlo v zdravom prostredí. Máj je ideálny čas na varenie v prírode, napríklad (tajnička 1) na chalupe. Čerstvý vzduch v spojení s vôňou (tajnička 2) dreva, naštartuje správnu chuť do jedla. A keď človeku chutí jesť, tak je zdravý.

JAPONSKÝ BOH RYŽEJAPONSKÝ BOH RYŽE rieka v Perurieka v Peru atóm, po českyatóm, po česky peňažná zbierkapeňažná zbierka mesiac planéty Neptúnmesiac planéty Neptún erbium (zn.)erbium (zn.) Tajnička 1Tajnička 1 MENO EMANUELAMENO EMANUELA FÍNSKE MESTOFÍNSKE MESTO grécky mytologický obor ...grécky mytologický obor podopierajúci oblohu
INAKŠIEINAKŠIE náradie na rúbanienáradie na rúbanie
Severo - atlantický pakt ...Severo - atlantický pakt (skr.) vôňa, po rusky
DOMÁCE MENO ...vôňa, po rusky
DOMÁCE MENO ŠARLOTY
americký vesmírny programamerický vesmírny program ZHOTOVOVAL TKANINU
mesto nad TopľouZHOTOVOVAL TKANINU
mesto nad Topľou
ZNAMENIE HOROSKOPUZNAMENIE HOROSKOPU ázia (angl.)ázia (angl.) DAROVALDAROVAL mužské meno
Tajnička 2mužské meno
Tajnička 2
NADANIE
druh červeného ...NADANIE
druh červeného vína, alžírske červené víno
RADŠEJ, PO ČESKYRADŠEJ, PO ČESKY žeriav (nemecky)žeriav (nemecky) AKÍ
k veci, vecne ...AKÍ
k veci, vecne (kniž.)
Európske spoločenstvo ...
TRI OSOBYEurópske spoločenstvo (skr.)
TRI OSOBY
masť proti reumemasť proti reume stupňovitý v ...
subtropický stromstupňovitý vodopád
subtropický strom
hráč NBA za Toronto Raptors ...hráč NBA za Toronto Raptors (Solomon) KULKUL
tisíc biliónovtisíc biliónov LYŽIARSKA VETROVKA
OPAK NOVOLYŽIARSKA VETROVKA
OPAK NOVO
MOL AFGANISTANUMOL AFGANISTANU hviezda v súhviezdí ...
POOPADÁVALhviezda v súhviezdí Eridanus
POOPADÁVAL
SNULO
pomenovalSNULO
pomenoval
český sochár, portretista, ...český sochár, portretista, laureát štátnej ceny ODPORCA
SÚHLASNE (HUDOB.)ODPORCA
SÚHLASNE (HUDOB.)
SCÉNA
MENO BUĽBUSCÉNA
MENO BUĽBU
správca župy, stolicesprávca župy, stolice staroegyptská ...
jemný fajkový ...staroegyptská bohyňa spravodlivosti
jemný fajkový tabak
meno Gabriely
ROČNÉ OBDOBIEmeno Gabriely
ROČNÉ OBDOBIE
ananás, po českyananás, po česky ODRAZU
osobné zámenoODRAZU
osobné zámeno
rímskych 49
AVŠAKrímskych 49
AVŠAK
ľudia, po českyľudia, po česky vravelavravela muž v japonských mýtochmuž v japonských mýtoch ad acta (skr.)ad acta (skr.)
štát v USAštát v USA írska bohyňa blahobytuírska bohyňa blahobytu ženské meno (10.7.)ženské meno (10.7.)
meno Adolfameno Adolfa OBYVATEĽ GALIEOBYVATEĽ GALIE meno Alexandrymeno Alexandry

 Odporuč Krížovku: