Krížovka na Pankráca

(Tajnička 1) patrí medzi najvýraznejších maliarov v histórii umenia. Známy sa stal svojským použitím svetla vo svojích dielach. Jeden z jeho obrazov odštartoval baroko vo výtvarnom umení, druhým si poštval cirkevných hodnostárov proti sebe. V slávnom obraze (tajnička 2), ktorý mal stáť v Bazilike sv. Petra, totiž zobrazil skutočných ľudí, čo sa hlboko dotklo kardinálov. Nie však všetkých. Kardinál Borghese po tom ako obraz odsúdili jeho kolegovia, ho rád vystavil vo svojej honosnej vile.

KOPA SLAMYKOPA SLAMY vrchvrch nezištnenezištne zápasník s býkmizápasník s býkmi česká obec v okrese Klatovyčeská obec v okrese Klatovy RIADITEĽSTVO DIAĽKOVÝCH ...RIADITEĽSTVO DIAĽKOVÝCH TELEKOMUNIKÁCI a iné (skr.)a iné (skr.) autor diela Volanie po ...autor diela Volanie po novej reformácii (John Shelby) pôvodný názov ruskej ...pôvodný názov ruskej rieky Don AROMATICKÝ ÉTERAROMATICKÝ ÉTER
DOBYTOK, PO ČESKYDOBYTOK, PO ČESKY ZASCHNUTÁ KRV NA RANEZASCHNUTÁ KRV NA RANE
meno Tobiášameno Tobiáša druh adipolu
talianske mužské m ...druh adipolu
talianske mužské meno (Herald)
operovaný človek (lek.)operovaný človek (lek.) jeden, po anglicky
meno Igorajeden, po anglicky
meno Igora
kus (skr.)kus (skr.) obrnený transportér (voj. ...obrnený transportér (voj. skr.) NEALKONEALKO predpona slov ...
šermiarske š ...predpona slov s významom rôzny
šermiarske športovisko
INDE
AVŠAKINDE
AVŠAK
RIEKA V RUSKURIEKA V RUSKU Tajnička 1
syn otcovho brataTajnička 1
syn otcovho brata
staršia jednotka jasustaršia jednotka jasu HLASOVALO
PADALIHLASOVALO
PADALI
slečna (skr.)
MESTO V ANGLICKUslečna (skr.)
MESTO V ANGLICKU
grónska politická stranagrónska politická strana slovenský generál ...
RÚBALIslovenský generál (Jozef, 1904-1981)
RÚBALI
DCÉRY, PO ČESKY
americký matematik ...DCÉRY, PO ČESKY
americký matematik (John Forbes ... Čistá duša)
smútilsmútil zobrazenie Panny Máriezobrazenie Panny Márie
ZOMRELZOMREL STAVITEĽ ARCHY
SÚ NA VEŠIAKUSTAVITEĽ ARCHY
SÚ NA VEŠIAKU
povrch tela
druh pieskovcapovrch tela
druh pieskovca
hlas somárahlas somára meno Štefánie
PRÍSTAV NA ARABSKOM ...meno Štefánie
PRÍSTAV NA ARABSKOM POLOSTROVE
tlačová agentúra bývalého ...tlačová agentúra bývalého Sovietskeho zväzu (skr.) ŽENSKÉ MENO ...
ofúkalŽENSKÉ MENO (DORISA)
ofúkal
české meno Júliečeské meno Júlie polovodičový prvok
Odbor technickej ...polovodičový prvok
Odbor technickej kontroly
Konrad Adenauer ...
VČELÍ PRODUKTKonrad Adenauer Stiftung
VČELÍ PRODUKT
Tajnička 2Tajnička 2 lutécium (zn.)
RHODE ISLAND ...lutécium (zn.)
RHODE ISLAND (SKRATKA)
ODLETELIODLETELI laboratórny izolačný ...laboratórny izolačný materiál
FARBENIE MIKROSKOPICKÝCH ...FARBENIE MIKROSKOPICKÝCH PREPARÁTOV ROBILA SLADKÝMROBILA SLADKÝM

 Odporuč Krížovku: