Krížovka na Vilmu

(Tajnička 1) patrí medzi naše najkrajšie územia. Je ohraničené turistickými atrakciami ako Pieniny a Tatry, pričom svojou krásou za nimi vôbec nezaostáva. Jeho centrom je naše tretie najmenšie mesto (tajnička 2).

zhromaždeniezhromaždenie citoslovce poháňaniacitoslovce poháňania ostať sámostať sám výsadokvýsadok a podobne (skr.)a podobne (skr.) NIE ZDOLANIE ZDOLA natlčienatlčie KYPRÍ PLUHOMKYPRÍ PLUHOM násypnásyp meno herečky Thurmanmeno herečky Thurman
JEDNOTAJEDNOTA NANOVONANOVO
typ brehu riekytyp brehu rieky modlitebňa v ...
tvrdý (lek.)modlitebňa v mešite
tvrdý (lek.)
syn kráľa Telamónasyn kráľa Telamóna VEĽMI ZBILA
britský herec ...VEĽMI ZBILA
britský herec (Matthew, *1978)
VÝZVA K TICHUVÝZVA K TICHU meno Otíliemeno Otílie POLOVICAPOLOVICA Tajnička 1
staroindické ...Tajnička 1
staroindické náboženské a filozofické texty, podklad bráhmanského uče
šikmošikmo meno Emanuelameno Emanuela
PODNETPODNET vnútornosť ošípanej ( ...
obruč, obrúčka, ...vnútornosť ošípanej (nár.)
obruč, obrúčka, krúžok (hovor.)
EČV KOŠÍC
zapisovala pomocou ...EČV KOŠÍC
zapisovala pomocou nôt
príkaz na zastaveniepríkaz na zastavenie mesto v Benine
Micro- Electro- ...mesto v Benine
Micro- Electro- Mechanical Systems
LEN (NÁR.)
myslená čiara ...LEN (NÁR.)
myslená čiara pohybu na určitú stranu či k určitému miestu
ZLYHAŤZLYHAŤ Dôchodková správcovská s ...
HROMADNÝDôchodková správcovská spoločnosť (skr.)
HROMADNÝ
BODAVÝ HMYZ
utišoval (kniž.)BODAVÝ HMYZ
utišoval (kniž.)
tým smeromtým smerom POĽSKÁ RIEKA
bývalý americký ...POĽSKÁ RIEKA
bývalý americký basketbalista (Greg, *1971)
Majstrovstvá ...
tlakMajstrovstvá Európy (skr.)
tlak
jednotka génovej ...
OHEŇ V PRÍRODEjednotka génovej mutácie
OHEŇ V PRÍRODE
ZDOCHNIZDOCHNI meno Márie
hawajský výraz ...meno Márie
hawajský výraz pre spravodlivosť
VRCHNÁK
ŠÚCHAMVRCHNÁK
ŠÚCHAM
značka lyžíznačka lyží bez (lek.)bez (lek.)
Tajnička 2Tajnička 2
ROBÍROBÍ povel pre psa
meno Caponehopovel pre psa
meno Caponeho
CHYTILI (ZASTAR.)CHYTILI (ZASTAR.)
anóda, po českyanóda, po česky ZISTI PRAVOSŤZISTI PRAVOSŤ mužské meno (8.3.)mužské meno (8.3.)
ROZRÝPALROZRÝPAL NÁDCHA, PO ČESKYNÁDCHA, PO ČESKY SAMICE JELEŇOVSAMICE JELEŇOV

 Odporuč Krížovku: