Krížovka na Dobroslavu

Nášho najkrajšieho mloka (tajnička 1) so svojím typickým (tajnička 2) sfarbením, môžme nájsť vo vlhkých lesných lokalitách, lúkach v blízkosti čistých vodných tokov, alebo studničiek.

SEVEROAMERICKÝ INDIÁNSEVEROAMERICKÝ INDIÁN talianske ženské meno ...talianske ženské meno (Mária) marocká jednotka objemumarocká jednotka objemu máte radosťmáte radosť atómová elektráreň (skr.)atómová elektráreň (skr.) ZAŠPIŇZAŠPIŇ na dlhší časna dlhší čas šupinokrídly hmyzšupinokrídly hmyz črevný nálev (lek.)črevný nálev (lek.)
STAROŽIDOVSKÝ VOJVODCA ...STAROŽIDOVSKÝ VOJVODCA KRÁĽA DÁVIDA UNITED NATIONS (SKRATKA)UNITED NATIONS (SKRATKA) Majstrovstvá ...
CHODILA AKO ...Majstrovstvá Európy (skr.)
CHODILA AKO STRAŠIDLO
ÚMRTNÉ OZNÁMENIEÚMRTNÉ OZNÁMENIE MAJETOK, BOHATSTVO
AVŠAKMAJETOK, BOHATSTVO
AVŠAK
CUDZIA TV STANICACUDZIA TV STANICA VYNADÁTE
naivka (expr.)VYNADÁTE
naivka (expr.)
mesto v Chorvátskumesto v Chorvátsku PLAČE (EXPRESNE)PLAČE (EXPRESNE) SKR. SÚHVEZDIA VEĽKÝ VOZSKR. SÚHVEZDIA VEĽKÝ VOZ Tajnička 2
MUŽSKÉ MENO ...Tajnička 2
MUŽSKÉ MENO (HONORÁT)
GEOMETRICKÝ ÚTVARGEOMETRICKÝ ÚTVAR Ohio Latino Arts ...
modlitebňa v ...Ohio Latino Arts Association
modlitebňa v mešite
MESTO VO ŠVAJČIARSKUMESTO VO ŠVAJČIARSKU meno Haliny
NÁREK (EXPRES.)meno Haliny
NÁREK (EXPRES.)
NEMOHOL, PO ČESKYNEMOHOL, PO ČESKY DÉMON
NEHADÉMON
NEHA
stačila so silamistačila so silami družicadružica
ženské meno (28.12.)ženské meno (28.12.) PRIPRAV VARENÍM
INDEPRIPRAV VARENÍM
INDE
ARMÁDNE VÝCVIKOVÉ ...
TUARMÁDNE VÝCVIKOVÉ STREDISKO
TU
SLOVESNÝ ZÁPORSLOVESNÝ ZÁPOR KYPRÍ PLUHOM
jemná, tenká kožaKYPRÍ PLUHOM
jemná, tenká koža
druh nikelínu
jadrandruh nikelínu
jadran
lantán (zn.)
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ...lantán (zn.)
SLOVENSKÝ FILMOVÝ REŽISÉR (Dušan)
NASÁVANASÁVA ODVETVIE ČINNOSTI ...
letopisODVETVIE ČINNOSTI (SLANG.)
letopis
práve (hovor.)
Komunistický ...práve (hovor.)
Komunistický TITUL - rozhodnutím strany doktor
Tajnička 1Tajnička 1 TÝM SMEROM
CITOSLOVCE PLAŠENIA ...TÝM SMEROM
CITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOV
anatomický (skr.)anatomický (skr.) starorímska bohyňa ...
zvratné zámenostarorímska bohyňa smrti
zvratné zámeno
udieral nohou
citoslovce p ...udieral nohou
citoslovce prekvapenia
starorímsky boh časustarorímsky boh času meno Sidónameno Sidóna DOMÁCE MENO OĽGYDOMÁCE MENO OĽGY
syn Safalovsyn Safalov tažobatažoba ODEV (BÁSNICKY)ODEV (BÁSNICKY)

 Odporuč Krížovku: