Krížovka na Zlatka

Neďaleko Bratislavy na území obcí (tajnička 1) a Bad Deutsch-Altenburg v Dolnom Rakúsku sa nachádzajú zvyšky keltskej osady (tajnička 2), ktorá sa stala neskôr rímskym vojenským táborom a hlavným mestom provincie (tajnička 3). V mestečku Deutsch-Altenburg sa nachádza múzeum, v ktorom su nálezy zbraní, mincí, keramiky a rôznych predmetov z danej lokality.

DRUH ÚČESUDRUH ÚČESU SÍDLO V BELGICKUSÍDLO V BELGICKU celosvetová sieťcelosvetová sieť RÍMSKYCH 1001RÍMSKYCH 1001 Európsky literárny klub ...Európsky literárny klub (skr.) GRÉCKA HORAGRÉCKA HORA Tajnička 3Tajnička 3 OPLÁCHNIOPLÁCHNI Levoča (EČV)Levoča (EČV) arzén (zn.)arzén (zn.)
VSAJMEVSAJME meno Apolóniemeno Apolónie
PORANILPORANIL slovenský horolezecký ...
KYPRIŤ PLUHOMslovenský horolezecký spolok (skr.)
KYPRIŤ PLUHOM
POPRAVCAPOPRAVCA nemecké mužské ...
JEDNOTKA ZRÝCHLENIAnemecké mužské meno (Konštantín)
JEDNOTKA ZRÝCHLENIA
slovenský hokejista (Dušan, ...slovenský hokejista (Dušan, *1985) odseklaodsekla
CHYTIŤCHYTIŤ ŽEN. MENO (6.4.)ŽEN. MENO (6.4.) Espace Numérique de Travail ...Espace Numérique de Travail (skr.) mužské meno ...
OZAJmužské meno (10.9.)
OZAJ
ronenie, prúd ...
meno Gibsonaronenie, prúd (bás.)
meno Gibsona
plutónium (zn.)
Veľká októbrová ...plutónium (zn.)
Veľká októbrová socialistická revolúcia (skr.)
žŕdka podopierajúca rebriny ...žŕdka podopierajúca rebriny na voze HROMADIŤ
ZNÁMA, PO ČESKYHROMADIŤ
ZNÁMA, PO ČESKY
cudzie mužské menocudzie mužské meno zaznievať
odevný podnikzaznievať
odevný podnik
batoh
pálenka (zast.)batoh
pálenka (zast.)
Tajnička 1Tajnička 1 slovenský futbalista ...
zriedkavé mužské m ...slovenský futbalista (Karol, *1977)
zriedkavé mužské meno
muž v japonských mýtochmuž v japonských mýtoch OZNÁMITE ÚRADOM
ODBORNÝ POSUDOKOZNÁMITE ÚRADOM
ODBORNÝ POSUDOK
kočovníčka z ...
výrobca mrazených ...kočovníčka z Panónie
výrobca mrazených potravín
citoslovce tlieskaniacitoslovce tlieskania M FONETICKY
fáza mesiacaM FONETICKY
fáza mesiaca
snežný leopard
citoslovce streľbysnežný leopard
citoslovce streľby
cibuľová zeleninacibuľová zelenina križiacký hrad v Sýriikrižiacký hrad v Sýrii OBLOKOBLOK
meno Ignáciemeno Ignácie chemický prvok, ...
zliatina platiny, ...chemický prvok, ktorý má značku At
zliatina platiny, kobaltu a germánia
meno Artúra
SKR. AMERICAN ...meno Artúra
SKR. AMERICAN RAILWAY UNION
starší názov papierníctvastarší názov papierníctva SLOVNÁ POMOC
čnieťSLOVNÁ POMOC
čnieť
OKRASNÝ SADOKRASNÝ SAD
KAINOV BRATKAINOV BRAT staroslovanský ...
VYUČUJÚstaroslovanský boh hromu
VYUČUJÚ
značka lyží
meno Ivanaznačka lyží
meno Ivana
Tajnička 2Tajnička 2 AFRICKÝ STROM
Roľnícke skladištné d ...AFRICKÝ STROM
Roľnícke skladištné družstvo (skr.)
ísť, po latinskyísť, po latinsky komu patriaca
nízke napätie ...komu patriaca
nízke napätie (skr.)
prípravok proti ...
otravné látky ...prípravok proti vypadávaniu vlasov (Dixi)
otravné látky (skr.)
STREDOVÁ ČIARASTREDOVÁ ČIARA EČV MARTINAEČV MARTINA
skratka New Yorkuskratka New Yorku NIETNIET SKÁKAJÚCSKÁKAJÚC
air transportair transport trocha zaťaltrocha zaťal DORASTAJÚCA MLÁDEŽDORASTAJÚCA MLÁDEŽ

 Odporuč Krížovku: