Krížovka na Adolfa

Blížia sa prázdniny, preto je čas si pripomenúť "prázdninovú skladbu" (tajnička 1) z 80 rokov od kapely (tajnička 2). Nadčasová skladba starej (tajnička 3) legendy osvieži každé leto.

Tajnička 2Tajnička 2 hliníková zliatinahliníková zliatina záporzápor dôrazne napomínaťdôrazne napomínať STREDOVÁ ČIARASTREDOVÁ ČIARA plačete (básn.)plačete (básn.) Tajnička 1Tajnička 1 meno Júliemeno Júlie polyamidové vláknopolyamidové vlákno
bývalý medzinárodný hokejový ...bývalý medzinárodný hokejový rozhodca (Anton, *1959) HORMÓN LUTEOTROPIN (LEK.)HORMÓN LUTEOTROPIN (LEK.) osobné zámenoosobné zámeno
anglické mužske meno ...anglické mužske meno (Eliaš) knokaut (skr.)
kus (skr.)knokaut (skr.)
kus (skr.)
UNITED NATIONS ...
KAPROVITÁ RYBAUNITED NATIONS (SKRATKA)
KAPROVITÁ RYBA
javor (bot.)javor (bot.) RÚBALI
DOTIERAVÝ HMYZRÚBALI
DOTIERAVÝ HMYZ
STAROVEKÝ OBYVATEĽ AKÁDIESTAROVEKÝ OBYVATEĽ AKÁDIE týkajúci sa lanetýkajúci sa lane modlitba, po maďarskymodlitba, po maďarsky predložka s druhým ...
hlavné mesto ...predložka s druhým pádom (genitívom)
hlavné mesto vo Venezuele
mužské menomužské meno
meno Alicemeno Alice AKADÉMIA VIED
okolo, vôkol ...AKADÉMIA VIED
okolo, vôkol (bás.)
meno Eduarda
úctivo žiadajmemeno Eduarda
úctivo žiadajme
bojový postoj v karatebojový postoj v karate OMÁM (EXPR.)
AL Defense Lawyers ...OMÁM (EXPR.)
AL Defense Lawyers Assoc (skr.)
Aralské jazero ...
ATOL V INDONÉZIIAralské jazero (hovor.)
ATOL V INDONÉZII
vorvaňovec (zool.)vorvaňovec (zool.) trsy (čes.)
PORANILtrsy (čes.)
PORANIL
ženské meno (22.2.)ženské meno (22.2.) slovenský herec, režisér ...slovenský herec, režisér a riaditeľ divadla (Peter, *1952) hliník (zn.)hliník (zn.)
citoslovce poháňania konícitoslovce poháňania koní maďarské mužské ...
DOMÁCE MENO OĽGYmaďarské mužské meno (Andrej)
DOMÁCE MENO OĽGY
DERIEDERIE
odkopnutieodkopnutie zložené oko hmyzu
mesto v Guineizložené oko hmyzu
mesto v Guinei
VÝCHODOINDICKÝ ...
KONIEC MODLITBYVÝCHODOINDICKÝ STROM SO VZÁCNYM DREVOM
KONIEC MODLITBY
MLADÁ VETVIČKA (NÁREČ.)MLADÁ VETVIČKA (NÁREČ.) NAMOTÁŠ
POVZDYCH K BOHUNAMOTÁŠ
POVZDYCH K BOHU
ŠTÁTNY ORGÁN (SKRATKA)ŠTÁTNY ORGÁN (SKRATKA)
ANGLICKÉ ŽEN. MENOANGLICKÉ ŽEN. MENO UDIERAJME
SMEŤUDIERAJME
SMEŤ
mužské meno ...
staršia jednotka ...mužské meno (13.4.)
staršia jednotka tlaku
kilometer (zn.)kilometer (zn.) VEDELA (SLANG.)VEDELA (SLANG.) SLOVINSKÝ DRAMATIK ...
OBRAZOVKA, PO RUSKYSLOVINSKÝ DRAMATIK (Janka 1929-1992)
OBRAZOVKA, PO RUSKY
temno
CUDZIA PREDPONA ...temno
CUDZIA PREDPONA (OBRAZ)
blato, po anglickyblato, po anglicky RIADITEĽSTVO ...
meno OndrejaRIADITEĽSTVO ŽELEZNÍC (SKR.)
meno Ondreja
NIÓB (ČESKY)
ženské meno ...NIÓB (ČESKY)
ženské meno (21.8.)
teologický (skr.)teologický (skr.) VYVÝŠENÝ BOD V TERÉNEVYVÝŠENÝ BOD V TERÉNE biblická postavabiblická postava
Tajnička 3Tajnička 3 nesmelo
KUJNÝ NERASTnesmelo
KUJNÝ NERAST
PRIMÁTPRIMÁT model Alfa Romeo ...
titán (zn.)model Alfa Romeo (1983)
titán (zn.)
ťahacia harmonika ...
CITOSLOVCE POVZDYCHUťahacia harmonika s klávesnicou
CITOSLOVCE POVZDYCHU
KURIE OKOKURIE OKO TROPICKÝ PLODTROPICKÝ PLOD jota, po českyjota, po česky
KLAVÍR (HOVOR.)KLAVÍR (HOVOR.) pes (dets.)pes (dets.) mužské meno (8.3.)mužské meno (8.3.)

 Odporuč Krížovku: