Krížovka na Vratislava

"Otvor do oblohy" je jeden z názvov (tajnička 1) v Androméde. Staršie pomenovanie tejto galaxie pochádza z Perzie. V (tajnička2) sa spomína ako "hmlistý obláčik".

Tajnička 2Tajnička 2 vonkajšokvonkajšok DOTIERAVÝ HMYZDOTIERAVÝ HMYZ kreslený magazínkreslený magazín hromadahromada MANŽELKA LENNONAMANŽELKA LENNONA Tajnička 1Tajnička 1 neznelá koncová spoluhláskaneznelá koncová spoluhláska EXOTICKÝ LISTNATÝ STROMEXOTICKÝ LISTNATÝ STROM
HLAS KVOČKYHLAS KVOČKY KUJNÝ NERASTKUJNÝ NERAST technický preukaz ...
OSTROV V CHO ...technický preukaz (skr.)
OSTROV V CHORVÁTSKU
OPAK STAROOPAK STARO STRATIL REČSTRATIL REČ
INDEINDE LÚKA V LESE
orechy (angl.)LÚKA V LESE
orechy (angl.)
predložka s druhým pádom ...predložka s druhým pádom (genitívom) lawrencium (zn.)lawrencium (zn.) sídlo v Holandskusídlo v Holandsku ČASOVÁ JEDNOTKA
spracúvaj cestoČASOVÁ JEDNOTKA
spracúvaj cesto
KÚT, PO ČESKY
rosomák (zool.)KÚT, PO ČESKY
rosomák (zool.)
zlomok, po českyzlomok, po česky predložka s 3. ...
skopal do hĺbkypredložka s 3. pádom (datívom)
skopal do hĺbky
zazerajú
surovina na výrobu ...zazerajú
surovina na výrobu cukru
slovenský literárny historik, ...slovenský literárny historik, bibliograf (Ján, 1903-1991) UŠĽACHTILÁ RYBA
totiž, lebo, ...UŠĽACHTILÁ RYBA
totiž, lebo, po latinsky
cín (zn.)
KYSLÉ TURKMÉNSKE ...cín (zn.)
KYSLÉ TURKMÉNSKE MLIEKO
MALÉ MNOŽSTVO KVAPALINYMALÉ MNOŽSTVO KVAPALINY DĹŽKOVÁ MIERA
meno angl. kráľa ( ...DĹŽKOVÁ MIERA
meno angl. kráľa (Levie srdce)
ženské meno
starogrécka kultová ...ženské meno
starogrécka kultová nádoba
rýchle (hud.)rýchle (hud.) meno Alicemeno Alice
slovenský muzikológ a vysokoškolský uč ...slovenský muzikológ a vysokoškolský učiteľ (Jozef, 1913-1986) REGÁL
VADIŤ, PO ČESKYREGÁL
VADIŤ, PO ČESKY
very important name (skr.)very important name (skr.) ZRÚCANINA HRADU ...
ŠESŤ, PO ČESKYZRÚCANINA HRADU NA LIPTOVE
ŠESŤ, PO ČESKY
orol, po česky
príslušník sarmatského ...orol, po česky
príslušník sarmatského jazdeckého kmeňa, Sarmat
citoslovce povzdychucitoslovce povzdychu ženské meno
Lietuvos edukologijos ...ženské meno
Lietuvos edukologijos universitetas
RUČITELIA NA ZMENKE
domáve meno Otílie, ...RUČITELIA NA ZMENKE
domáve meno Otílie, Otília (dom.)
prst na rukeprst na ruke podtatranská obec
kŕmna zmes (skr.)podtatranská obec
kŕmna zmes (skr.)
súčiastka starej puškysúčiastka starej pušky veliteľ lode alebo lietadlaveliteľ lode alebo lietadla Ružomberok (EČV)Ružomberok (EČV)
TROMF V KARTÁCHTROMF V KARTÁCH meno Zlaticemeno Zlatice Electronic ArtsElectronic Arts

 Odporuč Krížovku: