Krížovka na Valériu

Medzi najvýznamnejších špiónov rozhodne patrí (tajnička 1). Niekoľkokrát varoval Stalina o pripravovanej operácii (tajnička 2), Stalin to však nebral v úvahu. Neskôr potvrdil dôležitú informáciu o neutralite (tajnička 3). Čo umožnilo stiahnuť dobre vyzbrojené a vycvičené sibírske jednotky a nasadiť ich pri Moskve.

iracký ovčí syriracký ovčí syr skratka súhvezdia Indiánskratka súhvezdia Indián NEDOSTATOK OCHOTYNEDOSTATOK OCHOTY MLADÁ VETVIČKA (NÁREČ.)MLADÁ VETVIČKA (NÁREČ.) zvratné zámenozvratné zámeno rozsypávarozsypáva meno Vítameno Víta prípravok na zmäkčovanie ...prípravok na zmäkčovanie vody ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍK
legendárny krétsky kráľlegendárny krétsky kráľ EČV TREBIŠOVAEČV TREBIŠOVA CESTOVNÁ KANCELÁRIA ...
ZMÄTOK(EXPR.)CESTOVNÁ KANCELÁRIA (SKR.)
ZMÄTOK(EXPR.)
črevný nálev (lek.)črevný nálev (lek.) súper
BEZVEDOMIE súper
BEZVEDOMIE
MODLAMODLA KALILI
DOBRÁ POVESŤKALILI
DOBRÁ POVESŤ
ŠPORTOVÝ ÚBORŠPORTOVÝ ÚBOR ÚDERYÚDERY základná číslovkazákladná číslovka Tajnička 1
Tajnička 2Tajnička 1
Tajnička 2
druh pieskovcadruh pieskovca OŠATILI
mocOŠATILI
moc
VONKU
hlodavý cicavecVONKU
hlodavý cicavec
PLEMENOPLEMENO STANISLAV (DOMÁCKY)
vrchár z oblasti ...STANISLAV (DOMÁCKY)
vrchár z oblasti poľských hraníc
DRUH OSTRICE
FRAGMENTDRUH OSTRICE
FRAGMENT
schopnosť konať prácu ...schopnosť konať prácu (fyz.) HORIZONT
SNOVÁTEHORIZONT
SNOVÁTE
arzeničnan mangánu, vzácny ...arzeničnan mangánu, vzácny nerast vodný vták s dlhým krkomvodný vták s dlhým krkom
ZNAKZNAK sklovitá vrstva, ...
CHEMICKÝ KOMBINÁT ...sklovitá vrstva, email
CHEMICKÝ KOMBINÁT (SKR.)
AKADÉMIA VIED
ruské ženské menoAKADÉMIA VIED
ruské ženské meno
ČI, PO ČESKYČI, PO ČESKY HODVÁBNA TKANINAHODVÁBNA TKANINA mýtické dievča ...
africký kopytníkmýtické dievča premené Athénou na pavúka
africký kopytník
VÔKOL
OMAMUJEVÔKOL
OMAMUJE
Z VÝŠKY, ZVRCHUZ VÝŠKY, ZVRCHU predložka s 3. ...
AL Defense Lawyers ...predložka s 3. pádom (datívom)
AL Defense Lawyers Assoc (skr.)
OHMATAL (HOVOROVO)
Prvá diaľnica ...OHMATAL (HOVOROVO)
Prvá diaľnica (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße)
dookoladookola Tajnička 3
SKR. PARÍŽSKEJ ...Tajnička 3
SKR. PARÍŽSKEJ RÝCHLODRÁHY
MOHAMEDOV DRUH A RADCAMOHAMEDOV DRUH A RADCA nešika, nemehlonešika, nemehlo ALL TERRAIN VEHICLE ...
vlastný (skr.)ALL TERRAIN VEHICLE (SKR.)
vlastný (skr.)
CITOSLOVCE CHMATNUTIACITOSLOVCE CHMATNUTIA SPÁJKUJ (HOVOROVO)SPÁJKUJ (HOVOROVO) vniknutie (kniž.)vniknutie (kniž.)
DELFÍNOVECDELFÍNOVEC rieka v Bielorusku, pravý ...rieka v Bielorusku, pravý prítok Ptiče užšia doskaužšia doska

 Odporuč Krížovku: