Krížovka na Patrika

Herečka (tajnička 1) a známy herec (tajnička 2) si zahrali vo filme, v ktorom sa strávajú tri príbehy a päť jazykov.

meno Jozefameno Jozefa CITCIT začiatok výrobyzačiatok výroby RUSKÁ RIEKARUSKÁ RIEKA PRIRÁŽKA PRIRÁŽKA BODAVÝ HMYZBODAVÝ HMYZ Tajnička 1Tajnička 1 VYDANIE (PEŇAŽ.)VYDANIE (PEŇAŽ.) ČISTÁ VÁHAČISTÁ VÁHA tálium (zn.)tálium (zn.)
meno Eugena (Maď.)meno Eugena (Maď.) MUŽ S VYSOKOŠKOLSKOU ...MUŽ S VYSOKOŠKOLSKOU HODNOSŤOU
OŤAP, OTUPOŤAP, OTUP OSIREL
KYSLÉ TURKMÉNSKE ...OSIREL
KYSLÉ TURKMÉNSKE MLIEKO
biblický trpiteľbiblický trpiteľ NERASTNÁ ZLOŽKA ...
NAMOTÁNERASTNÁ ZLOŽKA FOSFÁTOV
NAMOTÁ
arzén (zn.)arzén (zn.)
KILOGRAM - METERKILOGRAM - METER rakúska letecká spoločnosťrakúska letecká spoločnosť SLOVNÁ POMOCSLOVNÁ POMOC ohodnotil cenou
Tajnička 2ohodnotil cenou
Tajnička 2
značka gramoplatníznačka gramoplatní
hasnica, po českyhasnica, po česky japonský básnik ...
KYSLÁ ČEREŠŇAjaponský básnik (Saikaku 17.stor.)
KYSLÁ ČEREŠŇA
základný program ...
cudzie ženské menozákladný program osobného počítača
cudzie ženské meno
KOFEÍNOVÁ DROGAKOFEÍNOVÁ DROGA meno Matildy
ľahká hmotameno Matildy
ľahká hmota
ZÁPCHA (NÁREČOVO)ZÁPCHA (NÁREČOVO) druhídruhí
oslovenie panejoslovenie panej sťažnosť
legendárny krétsky ...sťažnosť
legendárny krétsky kráľ
základné imanie ...
HROMADILzákladné imanie (skr.)
HROMADIL
International Motor Sports ...International Motor Sports Association bývalý slovenský ...
meno Paulybývalý slovenský futbalista (Jozef, *1942)
meno Pauly
revuálny tanec
vlastný soverevuálny tanec
vlastný sove
Internet ProtocolInternet Protocol DONES
druhá solmizačná s ...DONES
druhá solmizačná slabika
CHYTÍ
diaľková doprava ...CHYTÍ
diaľková doprava (MPZ)
meno Máriemeno Márie OBÚCHA, OMLÁTI
AKADÉMIA VIEDOBÚCHA, OMLÁTI
AKADÉMIA VIED
KEĎKEĎ
žiaražiara letectvoletectvo
ad acta (skr.)ad acta (skr.) VYTAS MEČVYTAS MEČ krútňavakrútňava nápornápor

 Odporuč Krížovku: