Krížovka na Ivana

(Tajnička 1) je veda, ktorá skúma vývoj ľudskej vojenskej činnosti, vyvoj zbraní, bojových systémov v spojení s ľudskou kultúrou, ekonomickým a sociálným pozadím. Vednú disciplínu založil (tajnička 2) v 19. storočí, čo je na ľudskú povahu oproti ostatným vedám pomerne neskoro.

hrebeň, po nemeckyhrebeň, po nemecky SMELOSŤSMELOSŤ obilnina s drobným zrnomobilnina s drobným zrnom ad acta (skr.)ad acta (skr.) členstvo, po esperantskyčlenstvo, po esperantsky CHYTALCHYTAL staroegyptský panovníkstaroegyptský panovník Oto (čes.)Oto (čes.) tu máštu máš Závodný klub (skr.)Závodný klub (skr.)
hromadahromada mužské meno (28.1.)mužské meno (28.1.)
ŠPANIELSKE MESTO I RIEKAŠPANIELSKE MESTO I RIEKA RIEKA NA ALJAŠKE
ZOMIEĽARIEKA NA ALJAŠKE
ZOMIEĽA
mimovládne organizácia ...mimovládne organizácia (skr.) postava z opery ...
smerovalapostava z opery Vojna a mier
smerovala
LOSOSOVITÁ RYBALOSOSOVITÁ RYBA SKUPINA (LAMBADA)SKUPINA (LAMBADA)
komerčná banka (skr.)komerčná banka (skr.) kód Vatikánukód Vatikánu Albánsko (kód)Albánsko (kód) taliansko-americký ...
ČLEN VYSOKEJ ...taliansko-americký mafiánsky boss (Joe, 1887-1931)
ČLEN VYSOKEJ ŠĽACHTY
EČV okresu Svidník
autor knihy Fialová ...EČV okresu Svidník
autor knihy Fialová krava (Seth)
hlas žabyhlas žaby Tajnička 1
španielske ženské ...Tajnička 1
španielske ženské meno (Elvíra)
liečebný dom v Piešťanochliečebný dom v Piešťanoch ekonomický inštitút ( ...
ženské meno ...ekonomický inštitút (skr.)
ženské meno (20.8.)
súrodenecsúrodenec OPAK STARO
pravé meno osoby ...OPAK STARO
pravé meno osoby používajúcej pseudonym
meno Adriánymeno Adriány TRESTAL BITKOU
DODATOČNE UVARTRESTAL BITKOU
DODATOČNE UVAR
ešteže čo
mužské meno ...ešteže čo
mužské meno (30.11.)
KÓD NEMECKEJ MARKY
RIADKÓD NEMECKEJ MARKY
RIAD
a podobne (skr.)a podobne (skr.) meno Emanuely
CHYTÍmeno Emanuely
CHYTÍ
ZRUČNOSŤ
MLÁDEŽNÍCKY ...ZRUČNOSŤ
MLÁDEŽNÍCKY ČASOPIS
sprievod, suitasprievod, suita indonézsky strom
USMRŤ UTOPENÍMindonézsky strom
USMRŤ UTOPENÍM
meno Tiborameno Tibora POZNAŤ (ZASTAR.)POZNAŤ (ZASTAR.)
Tajnička 2Tajnička 2 TECHNICKÉ ZA ...
TEKUTINA V ŽILÁCHTECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
TEKUTINA V ŽILÁCH
MENO HERCA GOGÁLAMENO HERCA GOGÁLA ostrý skalný ...
radón (zn.)ostrý skalný hreben mezi dvoma údoliami
radón (zn.)
patriaci Nikepatriaci Nike
kapor, po českykapor, po česky patriaci Elovipatriaci Elovi juhoamerický stromjuhoamerický strom
reaktívny cyklický u ...reaktívny cyklický uhľovodík odroda cesnakuodroda cesnaku drobiťdrobiť

 Odporuč Krížovku: