Krížovka na Amáliu

Známy (tajnička 1) je u domácich chápaný, ako symbol neschopnosti ubrániť sa okolitým nomádom, na druhej strane v Európe ho ako div sveta spropagoval jezuita (tajnička 2) a filozof (tajnička 3).

PRIDÁ SOĽPRIDÁ SOĽ KAŠA, PO ČESKYKAŠA, PO ČESKY ROZHLASOVÉ ŠTÚDIOROZHLASOVÉ ŠTÚDIO severný (skr.)severný (skr.) zostali nemízostali nemí rakúsky cisár a český ...rakúsky cisár a český kráľ (1916-1918) TÝKAJÚCA SA PSATÝKAJÚCA SA PSA SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTYSPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY nepijúci alkoholiknepijúci alkoholik užšia doskaužšia doska
OHRANIČENÝ ÚZEMNÝ OBVODOHRANIČENÝ ÚZEMNÝ OBVOD PÍSAL (ČESKY)PÍSAL (ČESKY)
meno Alexandrymeno Alexandry taliansky pokrokový ...
BEZCENNÁ VECtaliansky pokrokový básnik (Umberto, 1883-1957)
BEZCENNÁ VEC
OSOBITNÁ ŠKOLAOSOBITNÁ ŠKOLA Tajnička 2
jedovatý hadTajnička 2
jedovatý had
kryptón (zn.)kryptón (zn.) riadiaci orgán (skr.)riadiaci orgán (skr.) lenlen zostaň ležať
Tajnička 1zostaň ležať
Tajnička 1
nočný motýľ
DIGITAL ENHANCED ...nočný motýľ
DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS (SKR.)
tým smerom
MUŽSKÉ OBLEČENIEtým smerom
MUŽSKÉ OBLEČENIE
VOLÁVOLÁ MENO OSTROLÚCKEJ
ETIKAMENO OSTROLÚCKEJ
ETIKA
kremík (zn.)
estónsky ostrovkremík (zn.)
estónsky ostrov
ŠÚCHAŠŠÚCHAŠ
PRACUJEPRACUJE ZOMIERAL
vyrábaná tkanímZOMIERAL
vyrábaná tkaním
DÁVKA VYŽAROVANEJ ...
kosoštvorcový ...DÁVKA VYŽAROVANEJ ENERGIE
kosoštvorcový nerast
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA ...NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA (SKR.) kvalitné uhlie
rodisko A. Jiráskakvalitné uhlie
rodisko A. Jiráska
STARŠIA POĽNÁ ...
americký herec ...STARŠIA POĽNÁ MIERA
americký herec (Brad, *1963)
nanohenry (zn.)nanohenry (zn.) VYRADENÝ PAPIER
obúcha nohouVYRADENÝ PAPIER
obúcha nohou
telefón od Apple
POKRYJE ROSOUtelefón od Apple
POKRYJE ROSOU
obec v okrese Rimavská ...obec v okrese Rimavská Sobota KYPRÍ PLUHOM
staršia značka ...KYPRÍ PLUHOM
staršia značka žiletiek
tanečná škola ...
SMRTEĽNÁ NÁKAZLIVÁ ...tanečná škola (skr.)
SMRTEĽNÁ NÁKAZLIVÁ CHOROBA
smernicasmernica sladká mrkva
DÁNSKY FYZIOLÓG, ...sladká mrkva
DÁNSKY FYZIOLÓG, NOSITEĽ NOBELOVEJ CENY
repetatur (skr.)repetatur (skr.) Electric Light OrchestraElectric Light Orchestra
kočovník
predložka s 3. ...kočovník
predložka s 3. pádom (datívom)
Tajnička 3
kus (skr.)Tajnička 3
kus (skr.)
PRACUJÚ S MOTYKOUPRACUJÚ S MOTYKOU nejakonejako Red Deer Public Library (skr)Red Deer Public Library (skr)
DÔVERUJDÔVERUJ pomstiť, po českypomstiť, po česky ISTEISTE

 Odporuč Krížovku: