Krížovka na Ninu

Hľadať stratený čas je strata času, ale nie pokiaľ sa jedná o knihu, ktorú napísal (tajnička 1). Ide o moderný (tajnička 2) román, zložený zo siedmych častí. Tri boli aj sfilmované.

HARFA (ZASTAR.)HARFA (ZASTAR.) Tajnička 2Tajnička 2 obec v okrese Rimavská ...obec v okrese Rimavská Sobota letecké opravovne (skr.)letecké opravovne (skr.) LEN (NÁR.)LEN (NÁR.) voš, po českyvoš, po česky PODROBNOSŤPODROBNOSŤ BIBL. SYN ACHIMOV BIBL. SYN ACHIMOV premetpremet
agro - potravinársky ...agro - potravinársky komplex (skr.) MAČKOVITÁ ŠELMAMAČKOVITÁ ŠELMA HRÔZA
Tajnička 1HRÔZA
Tajnička 1
rozhlasový symfonický ...rozhlasový symfonický orchester (skr.) zostala nemá
ORGÁN ZRAKUzostala nemá
ORGÁN ZRAKU
SLOVENSKÝ MODERÁTORSLOVENSKÝ MODERÁTOR ODEL
NERAST S OBSAHOM ...ODEL
NERAST S OBSAHOM VANÁDU
knokaut (skr.)knokaut (skr.) otravné látky (skr.)otravné látky (skr.) ŽEHLIČŽEHLIČ POSOL KRÁĽA ...
a podobne (skr.)POSOL KRÁĽA JOZIÁŠA
a podobne (skr.)
SPOLOČENSKÉ ...
vták tropických ...SPOLOČENSKÉ PODUJATIE
vták tropických pralesov
povrch telapovrch tela PREHOL
investičný kupón ...PREHOL
investičný kupón (skr.)
predpona (kyslý)
Univerzita Karlova ...predpona (kyslý)
Univerzita Karlova (skr.)
lepením pokrylalepením pokryla mužské meno ...
sójový syrmužské meno (25.10.)
sójový syr
najväčší indický výroca ...najväčší indický výroca áut ODSEKNÚŤODSEKNÚŤ
vesmírny ďalekohľadvesmírny ďalekohľad hrabavý vták ...
LIACEhrabavý vták s dlhým zobákom
LIACE
mikal očami
lantán (zn.)mikal očami
lantán (zn.)
NA TOMTO MIESTE
slovenský matematik ...NA TOMTO MIESTE
slovenský matematik (Jozef, 1942-1997)
SLÁVNOSTNÁ POCTASLÁVNOSTNÁ POCTA husto tkaná látka
ženské meno ...husto tkaná látka
ženské meno (29.6.)
ZBIŤ (EXPR.)
zadný zub cicavcovZBIŤ (EXPR.)
zadný zub cicavcov
ODPIODPI FRANCÚZSKA ŠANSONIERKA ...
NEVZDELÁVAJFRANCÚZSKA ŠANSONIERKA (EDIT)
NEVZDELÁVAJ
VRTOCH (KNIŽNE)
matka boha HermaVRTOCH (KNIŽNE)
matka boha Herma
POVOLANECPOVOLANEC AMORTIZOVAŤ ...
osem, po nemeckyAMORTIZOVAŤ (PEŇAŽ.)
osem, po nemecky
PLOCHÁ OKRÚHLA ČIAPKAPLOCHÁ OKRÚHLA ČIAPKA iné ako dohodnuté ...
RÍMSKYCH 55iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku
RÍMSKYCH 55
ŽIJE ŽIJE milimeter (zn.)milimeter (zn.)
Litva (kód)Litva (kód) uskoriauskoria poľský parlamentpoľský parlament
Tadžikistan (označenie ...Tadžikistan (označenie lietadiel) česká armáda (skr.)česká armáda (skr.) FORMAFORMA ŠÚCHAMŠÚCHAM

 Odporuč Krížovku: