Krížovka na Ignáca

Indiáni v Mexiku používali pri obradoch známy (tajnička 1) alkaloid - (tajnička 2). Získavali ho z kaktusov rodu (tajnička 3).

zásaditý chlorid medizásaditý chlorid medi činiličinili TALENTTALENT značka lyžíznačka lyží titán (zn.)titán (zn.) ovos, po anglickyovos, po anglicky Tajnička 1Tajnička 1 meno Emanuelameno Emanuela český architekt (Karel, ...český architekt (Karel, 1917-2000)
KEĎKEĎ NEPOTÁPAJNEPOTÁPAJ EKONOMICKÁ FAKULTAEKONOMICKÁ FAKULTA
TAMTOTAMTO INÝMI SLOVAMI ...
české sídloINÝMI SLOVAMI (LATIN.)
české sídlo
RÍMSKYCH 1001
účetRÍMSKYCH 1001
účet
anóda, po českyanóda, po česky POUŽÍVAL TYKANIE
jedovatý hadPOUŽÍVAL TYKANIE
jedovatý had
Medzinárodný deň detí ...Medzinárodný deň detí (skr.) jeden z Vlkolinskýchjeden z Vlkolinských zvratné zámenozvratné zámeno japonský meč
NEŽIADÚCI RADCA ...japonský meč
NEŽIADÚCI RADCA PRI HRE
vestský (thébsky) ...
slovenský sk ...vestský (thébsky) boh mesiaca
slovenský skladateľ
Tajnička 2Tajnička 2 spona do vlasovspona do vlasov
INDICKÝ FILOZOFINDICKÝ FILOZOF DEŇ V TÝŽDNI
TALIANSKE MUŽSKÉ M ...DEŇ V TÝŽDNI
TALIANSKE MUŽSKÉ MENO (MEDARD)
predložka s druhým pádom ...predložka s druhým pádom (genitívom) UDIERAJ
zvieracia nohaUDIERAJ
zvieracia noha
UTOPIŤ, PO ČESKYUTOPIŤ, PO ČESKY meno Emila
meno nemeckého ...meno Emila
meno nemeckého futbalistu (Matthäus)
DROBNÝ ŠTRKDROBNÝ ŠTRK džem, po anglickydžem, po anglicky
meno Filipínymeno Filipíny NÁZOV KNIHY
SLOVINSKÉ MESTONÁZOV KNIHY
SLOVINSKÉ MESTO
manželka boha Usira
OPYTOVACIE ZÁMENOmanželka boha Usira
OPYTOVACIE ZÁMENO
POHOTOVOSTNÁ ...
ukazovacie zámenoPOHOTOVOSTNÁ JEDNOTKA
ukazovacie zámeno
plsťplsť ROPUCHA (ANGLICKY)
vokalizovaná ...ROPUCHA (ANGLICKY)
vokalizovaná predložka
POCIŤUJÚ
HYDROXID SODNÝPOCIŤUJÚ
HYDROXID SODNÝ
meno Izabelymeno Izabely hlodavec
OBEC PRI ŠURANOCHhlodavec
OBEC PRI ŠURANOCH
OVLÁDAMOVLÁDAM
Tajnička 3Tajnička 3 PRENÁŠAJ, NOS
lebo (bás.)PRENÁŠAJ, NOS
lebo (bás.)
kryptón (zn.)kryptón (zn.)
ženské meno (17.11.)ženské meno (17.11.) DOMÁCE ZIERATÁDOMÁCE ZIERATÁ
ad acta (skr.)ad acta (skr.) LOTOR PO ČESKYLOTOR PO ČESKY OHRADENIE SAOHRADENIE SA oker, po českyoker, po česky

 Odporuč Krížovku: