Krížovka na Božidaru

Režisérske duo (tajnička 1) má na svedomí výbuchy smiechu v kinosálach. Ich utopická komédia (tajnička 2) sa snaží naznačiť, ako by spoločnosť mala fungovať, a keď aj nie, aspoň sa zasmejeme.

Tajnička 2Tajnička 2 TALIANSKÝ SKLADATEĽTALIANSKÝ SKLADATEĽ skalné mydloskalné mydlo vnútornosť ošípanej ...vnútornosť ošípanej (nár.) KYPRI ZEMKYPRI ZEM Tajnička 1Tajnička 1 iba niekdeiba niekde meno Líviemeno Lívie patriaci Otepatriaci Ote
národný výbor (skr.)národný výbor (skr.) kremík (zn.)kremík (zn.) strýko, po e ...
Detva (EČV)strýko, po esperantsky
Detva (EČV)
ELECTRICAL ENGINEER (SKR.)ELECTRICAL ENGINEER (SKR.) granát, kremičitan ...
KRVNÁ SKUPINAgranát, kremičitan železa a vápnika
KRVNÁ SKUPINA
driapaniedriapanie SÍDLO V BÝVALEJ ...
sl. barokový ...SÍDLO V BÝVALEJ JUHOSLÁVII
sl. barokový spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ (Dan
stredná škola (skr.)stredná škola (skr.) kilotona (skr.)kilotona (skr.) PRIVÁDZAL NA SVETPRIVÁDZAL NA SVET odvetvie
ADMINISTRATÍVNY ...odvetvie
ADMINISTRATÍVNY ORGÁN
tyran, ukrutník
slovenský vrchtyran, ukrutník
slovenský vrch
stočístočí HORE
svietiHORE
svieti
utišoval (kniž.)utišoval (kniž.) starý hudobný nástroj ...starý hudobný nástroj (lira da gamba)
slovenský hokejista (Rastislav, ...slovenský hokejista (Rastislav, *1975) EXISTUJEME
perloočka (zool.)EXISTUJEME
perloočka (zool.)
ulica (skr.)
MENO CHAČATURJANAulica (skr.)
MENO CHAČATURJANA
CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤCHOROBNÁ ZÚRIVOSŤ jednoklonný nerast
ženské menojednoklonný nerast
ženské meno
ST. SLOVENSKÝ ...
nafúkanecST. SLOVENSKÝ GULIAR
nafúkanec
voda kyselka (lek.)voda kyselka (lek.) publikačná odmena
ZN. LYŽIARSKÝCH ...publikačná odmena
ZN. LYŽIARSKÝCH VLEKOV
maltská líra (býv. kód)maltská líra (býv. kód) strnulosť ochablosť ...
sklovitá vrstva, ...strnulosť ochablosť nečinnosť
sklovitá vrstva, email
meno Ľudovíta
VRCH NAD NITROUmeno Ľudovíta
VRCH NAD NITROU
okrem iného (skr.)okrem iného (skr.) starší človek
cudzie mužské menostarší človek
cudzie mužské meno
NIŽŠÍ ŠĽACHTIC
ODHADYNIŽŠÍ ŠĽACHTIC
ODHADY
TESÁRSKA SKOBATESÁRSKA SKOBA mužské meno (5.7.)
KTORÝM SMEROMmužské meno (5.7.)
KTORÝM SMEROM
Levoča (EČV)
MAČKOVITÁ ŠELMALevoča (EČV)
MAČKOVITÁ ŠELMA
mužské meno (8.3.)
a podobne (skr.)mužské meno (8.3.)
a podobne (skr.)
ĽUDOŽRÚT
tu mᚼUDOŽRÚT
tu máš
nikel (zn.)nikel (zn.) EČV TRNAVYEČV TRNAVY
ženské menoženské meno ODPORCAODPORCA
VOJENSKÁ ZMLUVAVOJENSKÁ ZMLUVA amerícium (zn.)amerícium (zn.) ZNAČKA SYRAZNAČKA SYRA

 Odporuč Krížovku: