Krížovka na Ľubomíru

(Tajnička 1) je britský "itečkár", ktorý vdýchol (tajnička 2) a v podstate celému svetu podobu, v ktorej ho poznáme dnes. Je takmer nemožné si predstaviť, ako by sme pracovali, zabávali sa, či zoznamovali, keby nebol World Wide Web.

školenieškolenie talianske mužské meno ...talianske mužské meno (Amadeus) slovinský futbalista ...slovinský futbalista (Aleš, *1979) irídium (zn.)irídium (zn.) otec (fam.)otec (fam.) časť trlicečasť trlice Tajnička 1Tajnička 1 pravidelná umorovacia ...pravidelná umorovacia splátka muklo (expr.)muklo (expr.) kus (skr.)kus (skr.)
VOJENSKÁ FARBAVOJENSKÁ FARBA ATAKOVAŤ, PO ANGLICKYATAKOVAŤ, PO ANGLICKY
VEĽMI VYČERPAJVEĽMI VYČERPAJ DONES
DLHÝ KABÁT (ZAS.)DONES
DLHÝ KABÁT (ZAS.)
riečny kôrovecriečny kôrovec hrubá chĺpkatá ...
lapať, po českyhrubá chĺpkatá látka
lapať, po česky
otravné látky (skr.)otravné látky (skr.)
ALKOHOLALKOHOL meno Imrichameno Imricha vyrobená liatímvyrobená liatím zospodu
Tajnička 2zospodu
Tajnička 2
OTĹKLO
napodobeninaOTĹKLO
napodobenina
meno Lilianymeno Liliany časť pretekov
slovenský sochár ...časť pretekov
slovenský sochár (Ján, 1878-1952)
POHONNÁ ZMES ...
embedded application ...POHONNÁ ZMES VÝBUŠNÝCH MOTOROV
embedded application binary interface (skr.)
meno Imrichameno Imricha nádoba na mlieko
ROBÍnádoba na mlieko
ROBÍ
tajné hlasovanietajné hlasovanie neprofesionálineprofesionáli
MÚZA ĽÚBOSTNEJ POÉZIEMÚZA ĽÚBOSTNEJ POÉZIE chránená rastlina
BLÚDILIchránená rastlina
BLÚDILI
bárium (zn.)
VYŽAROVALbárium (zn.)
VYŽAROVAL
NECHÁPAVÝ ČLOVEKNECHÁPAVÝ ČLOVEK biblický sudca
mužské meno ...biblický sudca
mužské meno (30.10.)
tón, hlastón, hlas PRÍSLUŠNÍK STAROVEKÉHO ...
darovalaPRÍSLUŠNÍK STAROVEKÉHO INDOEURÓPSKEHO NÁRODA
darovala
ZÁVITNICA (MAT.)
SLOVENSKÝ HOKEJISTA ...ZÁVITNICA (MAT.)
SLOVENSKÝ HOKEJISTA majster sveta z 1985
Zväz dopravcov (skr.)Zväz dopravcov (skr.) NAHNEVAJÚ
lebka, knižneNAHNEVAJÚ
lebka, knižne
POZÍCIA, PO ...
či, po českyPOZÍCIA, PO ANGLICKY
či, po česky
meno Valériemeno Valérie rímskych 999rímskych 999 zhotovené zo zlata
register ton (skr.)zhotovené zo zlata
register ton (skr.)
VZDIALIL SA LETOMVZDIALIL SA LETOM neporiadny človekneporiadny človek
JAPONSKÉ DIVADLO ZO 14. ...JAPONSKÉ DIVADLO ZO 14. STOROČIA spôsob zosilnenia čela ...spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry existujexistuj

 Odporuč Krížovku: