Krížovka na Darinu

V tekutej medzibunkovej látke nazývanej (tajnička 1) sa pohybujú bunky (tajnička 2) tkaniva známeho pod názvom haima, alebo sangius.

Tajnička 1Tajnička 1 bielkovina v obilíbielkovina v obilí topánkytopánky UNION EUROPE (SKR.)UNION EUROPE (SKR.) BLBECBLBEC meno Annymeno Anny Tajnička 2Tajnička 2 osoba užívajúca omamné ...osoba užívajúca omamné látky americký herec, režisér ...americký herec, režisér (Alan, *1936)
KĹB, PO ČESKYKĹB, PO ČESKY amerícium (zn.)amerícium (zn.) tu máš
hmatal, nárečovotu máš
hmatal, nárečovo
buričburič NEVLASTNIL
popevokNEVLASTNIL
popevok
VISUAL PROCESSING UNIT (SKR.)VISUAL PROCESSING UNIT (SKR.) prudká snehová ...
omamujem (expr.)prudká snehová búrka v Kanade a USA
omamujem (expr.)
Litva (kód)Litva (kód) Irán (MPZ)Irán (MPZ) RAMENÁRAMENÁ OPAK STARO
gitOPAK STARO
git
meno Anety
TAJNÁ ÍRSKA ...meno Anety
TAJNÁ ÍRSKA ORGANIZÁCIA
slovenský historik (Ľubomír, 1 ...slovenský historik (Ľubomír, 1930-2003) meno Milana
obec v okrese ...meno Milana
obec v okrese Lučenec
meno Anastáziemeno Anastázie
táborník vo voľnej prírodetáborník vo voľnej prírode meno Šarloty
meno Mikulášameno Šarloty
meno Mikuláša
zrubové obydlie
číselná lotériazrubové obydlie
číselná lotéria
indická nebeská vílaindická nebeská víla ženské meno ...
mužské meno ...ženské meno (23.5.)
mužské meno (9.10.)
UVÁDZAŤ DO OMYLU
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA ...UVÁDZAŤ DO OMYLU
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA HLASITOSTI (NEMEC. SKR.)
ženské menoženské meno Automatic acoustic ...
unavene, od alkoholuAutomatic acoustic management
unavene, od alkoholu
Krupina (EČV)
urob vo väčšom ...Krupina (EČV)
urob vo väčšom množstve
POŽÍVAJ TEKUTINUPOŽÍVAJ TEKUTINU cársky parlamentcársky parlament Závodný klub ...
oblej vriacou vodouZávodný klub (skr.)
oblej vriacou vodou
splstená tkanina
Active Implantable ...splstená tkanina
Active Implantable Medical Device
hutnícky kombináthutnícky kombinát CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤCHOROBNÁ ZÚRIVOSŤ
ZOOFÍLIAZOOFÍLIA presila
MPZ Nepálupresila
MPZ Nepálu
staroveký kráľ Lullubitovstaroveký kráľ Lullubitov očkovacia látka
Chorvátsko (kód)očkovacia látka
Chorvátsko (kód)
NÁDCHA, PO ČESKYNÁDCHA, PO ČESKY slovenský astronóm (Daniel ...slovenský astronóm (Daniel Matej, 1783-1825) hrabavý vták s dlhým ...hrabavý vták s dlhým zobákom
cudzie mužské menocudzie mužské meno nechuť, apatianechuť, apatia PO BOKU (HOVOR.)PO BOKU (HOVOR.)

 Odporuč Krížovku: