Krížovka na Ľubomíra

Skupina Faith No Man po tom ako vyhodila Mike Morisa zvaného The Man, si zmenila meno na (tajnička 1). Krátku dobu v skupine spievala aj známa vdova (tajnička 2).

meno Adolfameno Adolfa vojenská predajňavojenská predajňa Kuala Lumpur (skr.)Kuala Lumpur (skr.) mesto v Albánskumesto v Albánsku preddavok (z franc.)preddavok (z franc.) opustenosťopustenosť ODCHÝLKA (KNIŽNE)ODCHÝLKA (KNIŽNE) vysoký vekvysoký vek bohoslužbybohoslužby
ruský súhlasruský súhlas TRIEDA (HOVOR.)TRIEDA (HOVOR.) Sobrance (EČV)Sobrance (EČV)
KYPRI ZEMKYPRI ZEM DRUH CUKRU
LEGENDÁRNA ...DRUH CUKRU
LEGENDÁRNA VEŠTICA
ochranná známka
kukuričná kašaochranná známka
kukuričná kaša
ZN. LUMENSEKUNDYZN. LUMENSEKUNDY BUJARÁ VESELOSŤ
POSVÄTNÝ ZÁKAZBUJARÁ VESELOSŤ
POSVÄTNÝ ZÁKAZ
STREDOVÁ ČIARASTREDOVÁ ČIARA Krupina (EČV)Krupina (EČV) AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCHAKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH Tajnička 1
ZVÁRANÍM PRIPOJILOTajnička 1
ZVÁRANÍM PRIPOJILO
africký kopytníkafrický kopytník bárium (zn.)
príbuzníbárium (zn.)
príbuzní
bolo postavené
Attila v lokále ...bolo postavené
Attila v lokále (gram.)
amerícium (zn.)amerícium (zn.)
Slovenská agentúra pre ...Slovenská agentúra pre cestovný ruch (skr.) šupinatý vodný ...
ZMLUVA MEDZI ...šupinatý vodný stavovec
ZMLUVA MEDZI ZSSR-USA
ešteže čo
maďarské ženské ...ešteže čo
maďarské ženské meno (Uršuľa)
patriaci Lackovipatriaci Lackovi energicky, rozhodne ...
meno Flóryenergicky, rozhodne (hud.)
meno Flóry
INDE
veľmi krátke ...INDE
veľmi krátke vlny (skr.)
LEKÁSRKA FAKULTALEKÁSRKA FAKULTA hádka (hovor.)
plynný uhľovodíkhádka (hovor.)
plynný uhľovodík
TRVAŤ, PO ČESKY
VRECE, PO ČESKYTRVAŤ, PO ČESKY
VRECE, PO ČESKY
Výskumný ústav pôdoznalectva ...Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (skr.) NERVOZITA ZO SKÚŠOKNERVOZITA ZO SKÚŠOK
HVIEZDA V SÚHVEZDÍ VODNÁRHVIEZDA V SÚHVEZDÍ VODNÁR piskot
KONIEC (NEMEC.)piskot
KONIEC (NEMEC.)
AMER. VICTORY ...
hovoriť ekavčinouAMER. VICTORY TEAM (SKR.)
hovoriť ekavčinou
Tajnička 2Tajnička 2 ÚSTREDNÁ RADA
rieka v IndonéziiÚSTREDNÁ RADA
rieka v Indonézii
PODZEMNÍ CICAVCIPODZEMNÍ CICAVCI starší názov ...
RÍMSKA 4starší názov obce Svätý Anton pri Banskej Bystrici
RÍMSKA 4
ODDIEL VO VOZNI (HOVOR.)ODDIEL VO VOZNI (HOVOR.)
sl. básnik, člen skupiny ...sl. básnik, člen skupiny DAV (Daniel, 1903-1987) DIEVČATÁ (KNIŽNE)DIEVČATÁ (KNIŽNE) atóm, po českyatóm, po česky
česká dedinačeská dedina meno režiséra Kazanameno režiséra Kazana laba, tlapa (hovor.)laba, tlapa (hovor.)

 Odporuč Krížovku: