Krížovka na Tichomíra

(Tajnička 1) je masív v blízkosti rovníka, kde sa udrží ľadovec. Tento (tajnička 2) stratovulkán obklopený národným parkom, presahuje výšku päťtisíc metrov nad morom.

meno Eduardameno Eduarda syn kráľa Achabasyn kráľa Achaba podnetpodnet jesť, po anglickyjesť, po anglicky nanotesla (zn.)nanotesla (zn.) zakladateľ slovenského ...zakladateľ slovenského moderného sochárstva (Jozef 1912-1996) očividneočividne vajcová bunka (biol.)vajcová bunka (biol.) český bežec na lyžiach ...český bežec na lyžiach (Martin, *1978)
CITOSLOVCE VAROVANIACITOSLOVCE VAROVANIA slovenský hokejista ...
slohaslovenský hokejista (Juraj, *1984)
sloha
V PORIADKU (HOVOROVO)V PORIADKU (HOVOROVO)
HOJNOSŤ HOJNOSŤ vojenský oddiel ...
všedná, bezvýznamná v ...vojenský oddiel (skr.)
všedná, bezvýznamná vec
VYVRETÁ HORNINAVYVRETÁ HORNINA český futbalista ...
napodobeninačeský futbalista (Jiří, 1974)
napodobenina
editor (skr.)editor (skr.) výšková BUDOVA výšková BUDOVA meno Karolameno Karola pôvab
POPRAV OBESENÍMpôvab
POPRAV OBESENÍM
útok, PO ANGLICKY
LÍŠČIA DIERAútok, PO ANGLICKY
LÍŠČIA DIERA
MENO EMANUELAMENO EMANUELA Tajnička 1
proti, po gréckyTajnička 1
proti, po grécky
chudôbka (bot.)chudôbka (bot.) RÍMSKA BOHYŇA ...
zákusokRÍMSKA BOHYŇA JARI A KVETOV
zákusok
atletika (skr.)
patriaci k ojuatletika (skr.)
patriaci k oju
NÁJOM (HOVOR.)
ZABEZPEČUJ POLOHU ...NÁJOM (HOVOR.)
ZABEZPEČUJ POLOHU (TECHNIC.)
rádium (zn.)
ZNOVArádium (zn.)
ZNOVA
otravné látky ...
OKULotravné látky (skr.)
OKUL
pražený osúch, podpl ...pražený osúch, podplamenník augitický syenitaugitický syenit
ASIASI dala piť
DRUH MORSKEJ RYBYdala piť
DRUH MORSKEJ RYBY
ronenie, prúd (bás.)ronenie, prúd (bás.) časť bytu
CITOSLOVCE RADOSTIčasť bytu
CITOSLOVCE RADOSTI
NEJAKO
meno ex-manželky ...NEJAKO
meno ex-manželky Tigera Woodsa (Nordegren)
meno Eduardymeno Eduardy NEMECKÁ ČÍSLOVKA
veľmi krátke ...NEMECKÁ ČÍSLOVKA
veľmi krátke vlny (skr.)
OVANIE (ČESKY)
Oto (čes.)OVANIE (ČESKY)
Oto (čes.)
Tajnička 2Tajnička 2 Grécko (kód)
Rožňava (EČV)Grécko (kód)
Rožňava (EČV)
MPZ UkrajinyMPZ Ukrajiny ČINORODOSŤ ČINORODOSŤ kráľ, po francúzskykráľ, po francúzsky
Japonsko (kód)Japonsko (kód) juhovýchod (skr.)juhovýchod (skr.) prostriedok na čistenie ...prostriedok na čistenie okien áut VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁVYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

 Odporuč Krížovku: