Krížovka na Ctibora

Anolis (tajnička 1) sa stal prvým jašterom, ktorého genóm sa podarilo vedcom dekódovať. Pri porovnaní s genómom (tajnička 2), došlo k objasneniu pôvodu približne 100 úsekov tzv. zachovávanej nekódujúcej DNA, no keďže v genóme dlhodobo pretrváva, musí mať určitú, hoci dosiaľ neznámu dôležitú funkciu. Vedci tiež odhalili pohlavné (tajnička 3) anolisov, ktoré sú rovnako delené ako u cicavcov.

STRETNÚŤ, PO ČESKYSTRETNÚŤ, PO ČESKY české vydavateľstvočeské vydavateľstvo bývalý slovenský futbalista ...bývalý slovenský futbalista (Zsolt, *1973) SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ hliníková fóliahliníková fólia nymfa premenená na kvet ...nymfa premenená na kvet lotosu EXMETROPOLA BARMYEXMETROPOLA BARMY Majstrovstvá Európy (skr.)Majstrovstvá Európy (skr.) OBLOKOBLOK NAPRÍKLAD (SKRATKA)NAPRÍKLAD (SKRATKA)
iniciálky nášho veľkého ...iniciálky nášho veľkého básnika maďarské mužské meno ...maďarské mužské meno (Šalamún)
VOKALIZOVANÁ PREDLOŽKAVOKALIZOVANÁ PREDLOŽKA Tajnička 2
atómová elektráreň ( ...Tajnička 2
atómová elektráreň (skr.)
PÁLENÁ HLINA A VÝROBKY ...PÁLENÁ HLINA A VÝROBKY Z NEJ (VÝTV.) národný park ...
VELEBNÁ PIESEŇnárodný park (skr.)
VELEBNÁ PIESEŇ
Krupina (EČV)Krupina (EČV) presvedčili sa o pravostipresvedčili sa o pravosti cudzopasilcudzopasil ŤAŽNÉ ZVIERATÁ
Tajnička 1ŤAŽNÉ ZVIERATÁ
Tajnička 1
UDIERAJ
slovenský architekt ...UDIERAJ
slovenský architekt (Igor, 1934-1997)
CHRÁMOVÝ ZBOR
ROZPRAŠOVAČCHRÁMOVÝ ZBOR
ROZPRAŠOVAČ
štvrť Bratislavyštvrť Bratislavy taliansky básnik ...
významný nemecký ...taliansky básnik (Torquato, 1544-1595)
významný nemecký skladateľ (Johann Sebast
MOSLIMSKÁ MONARCHIAMOSLIMSKÁ MONARCHIA osobné zámenoosobné zámeno
zliatina irídia s platinouzliatina irídia s platinou KAINOV BRAT
KÓD SLOVENSKEJ ...KAINOV BRAT
KÓD SLOVENSKEJ KORUNY
značka hodiniek
Tajnička 3značka hodiniek
Tajnička 3
ERROR SKR.
mužské menoERROR SKR.
mužské meno
ZDOCHNI
AVŠAKZDOCHNI
AVŠAK
KOSTOLY
OPÁLIL SAKOSTOLY
OPÁLIL SA
juhoamerický Indiánjuhoamerický Indián druh vodnej riasy
PORUCHA SRDCOVÉHO ...druh vodnej riasy
PORUCHA SRDCOVÉHO RYTMU
CITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOVCITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOV
meno Gizelymeno Gizely VODÁCKY POZDRAV
CITOSLOVCE POVZDYCHUVODÁCKY POZDRAV
CITOSLOVCE POVZDYCHU
nukleové kyseliny ...
DĹŽKA ŽIVOTAnukleové kyseliny (skr.)
DĹŽKA ŽIVOTA
ZROVNAŤ, PO ANGLICKYZROVNAŤ, PO ANGLICKY ZA RÁNA
LATINSKÁ PREDLOŽKA ...ZA RÁNA
LATINSKÁ PREDLOŽKA (OD)
VÁM PATRIACI
IBAŽEVÁM PATRIACI
IBAŽE
NEALKOHOLICKÉ PIVONEALKOHOLICKÉ PIVO DÝCHANIE
tým smeromDÝCHANIE
tým smerom
ZAVINOVACÍ ZÁVES
Ministerstvo ...ZAVINOVACÍ ZÁVES
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (skr.)
LETECKÉ POHONNÉ HMOTY (SKR.)LETECKÉ POHONNÉ HMOTY (SKR.) skladba pre osem ...
ODDELENIE V  ...skladba pre osem nástrojov
ODDELENIE V NEMOCNICI
KRÍŽENEC KOŇA ...
ultrakrátke vlny ...KRÍŽENEC KOŇA A OSLICE (ČESKY)
ultrakrátke vlny (skr.)
INTERNATIONALER STUDENTEN ...INTERNATIONALER STUDENTEN BUND (SKR.) kryha, po českykryha, po česky
väčší pravoslávny kl ...väčší pravoslávny kláštor lesný párnok ...
kilometer (zn.)lesný párnokopytník
kilometer (zn.)
investičný kupón ...
prírodná rezervácia ...investičný kupón (skr.)
prírodná rezervácia (skr.)
stredoveká hádzacia zbraň ...stredoveká hádzacia zbraň (hist.) chyba, omyl (expr.)chyba, omyl (expr.) Ministerstvo životného ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (skr.)
NAHÝNAHÝ ruské mužské meno (Maurus)ruské mužské meno (Maurus) juhoamerický stromjuhoamerický strom

 Odporuč Krížovku: