Krížovka na Olympiu

Slovensko bolo do 19. storočia jedinou krajinou na svete, kde sa ťažili opály zvané "Dubnický Harlekýn". Ich ložisko je v (tajnička 1) vrchoch, pod vrchom (tajnička 2). Najznámejší opál z tejto lokality našli v koryte rieky a nachádza sa v Prírodovednom múzeu vo (tajnička 3).

novozélandský nelietajúci ...novozélandský nelietajúci papagáj patriaci Otepatriaci Ote Tajnička 1Tajnička 1 HMOTNOSŤ OBALU TOVARUHMOTNOSŤ OBALU TOVARU stupeň citlivosti filmovstupeň citlivosti filmov kultúrny dom (skr.)kultúrny dom (skr.) najdlhšia rieku vo F ...najdlhšia rieku vo Francúzsku výtvor maliaravýtvor maliara mužské meno (15.2.)mužské meno (15.2.) rybárska sieť (zastar.)rybárska sieť (zastar.)
SÚČASTI KOSTRYSÚČASTI KOSTRY opečené mleté mäso, mäsité j ...opečené mleté mäso, mäsité jedlo
grécky mytologický obor ...grécky mytologický obor podopierajúci oblohu meno Dobromily
NAZÝVALImeno Dobromily
NAZÝVALI
obec v okrese Veľký Krtíšobec v okrese Veľký Krtíš štát v perzskom ...
POPÍJALštát v perzskom zálive
POPÍJAL
Laos (označenie lietadiel)Laos (označenie lietadiel) orol, po českyorol, po česky meno spisovateľa Brownameno spisovateľa Browna ženské meno ...
klesal doluženské meno (26.7.)
klesal dolu
ODSTRÁŇ PORUCHU
VANULOODSTRÁŇ PORUCHU
VANULO
STRUNOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJSTRUNOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ
rodokmeňrodokmeň vlezením sa dostal
Litva (kód)vlezením sa dostal
Litva (kód)
PRUDKOPRUDKO hrešil
VYHNANCI, PO ČESKYhrešil
VYHNANCI, PO ČESKY
Tajnička 2Tajnička 2 nedeľa, Sunday ...
INTERNATIONAL ...nedeľa, Sunday (angl. skr.)
INTERNATIONAL COMMISSION FOR RADIATION PROTECTION (S
VYTVÁRA PENUVYTVÁRA PENU ŽIADAL
KONZERVUJÚ DYMOMŽIADAL
KONZERVUJÚ DYMOM
ŠTÍT NA ČIAPKE
CITOVÉ ROZPO ...ŠTÍT NA ČIAPKE
CITOVÉ ROZPOLOŽENIE
Literárne listy (skr.)Literárne listy (skr.) Slovenský ústav ...
vlas, po ruskySlovenský ústav srdcovocievnych chorôb (skr.)
vlas, po rusky
biely jazdecký ...
obrnený transportér ...biely jazdecký kôň
obrnený transportér (voj. skr.)
všeličo (expr.)všeličo (expr.) hádka (hovor.)
vek, po latinskyhádka (hovor.)
vek, po latinsky
Open Office (skr.)
ŽENSKÉ MENO ...Open Office (skr.)
ŽENSKÉ MENO (ERMELINDA)
OMRVINA (BÁSNICKY)
Kuala Lumpur (skr.)OMRVINA (BÁSNICKY)
Kuala Lumpur (skr.)
ÍLOVÝ MINERÁL V KAOLÍNEÍLOVÝ MINERÁL V KAOLÍNE OVLAŽ
MATKA (FAM.)OVLAŽ
MATKA (FAM.)
družicadružica OKRÁŠĽUJOKRÁŠĽUJ
delete (skr.)delete (skr.) AKTÍVNY CESTOVNÝ ...
MAJITEĽ LODÍAKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH
MAJITEĽ LODÍ
zariadenie na mletie
starší človekzariadenie na mletie
starší človek
severozápad (skr.)
mesto v Talianskuseverozápad (skr.)
mesto v Taliansku
POHONNÁ ZMES VÝBUŠNÝCH ...POHONNÁ ZMES VÝBUŠNÝCH MOTOROV International ...
spracúvaj cestoInternational Motor Sports Association
spracúvaj cesto
VLOŽENIE
OVER THE CORNER ...VLOŽENIE
OVER THE CORNER (ANGL. SKR.)
V PRIEBEHU ČASUV PRIEBEHU ČASU ROČNÉ OBDOBIE
vydať, po českyROČNÉ OBDOBIE
vydať, po česky
DOPRAVNÝ PRO ...
SMRTEĽNÁ NÁKAZLIVÁ ...DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK
SMRTEĽNÁ NÁKAZLIVÁ CHOROBA
STREDOVÁ ČIARASTREDOVÁ ČIARA božstvo (teol.)
VTLAČ BITÍMbožstvo (teol.)
VTLAČ BITÍM
EGYPTSKÝ BOH ...
kalória (zn.)EGYPTSKÝ BOH ZEME A SAMA ZEM
kalória (zn.)
atómová elektráreň (skr.)atómová elektráreň (skr.) Tajnička 3
milimeter (zn.)Tajnička 3
milimeter (zn.)
SAL
rádium (zn.)SAL
rádium (zn.)
štátna arbitráž (skr.)štátna arbitráž (skr.)
najvyššia diplomatická ...najvyššia diplomatická hodnosť meno Danielameno Daniela
VLÁDCA EMIRÁTUVLÁDCA EMIRÁTU predpona vyjadrujúca ...predpona vyjadrujúca veľkosť bilión SLOVENSKÝ kontroverzný ...SLOVENSKÝ kontroverzný POLITIK

 Odporuč Krížovku: