Krížovka na Konštantína

Bol profesorom Alberta Einsteina. Skonštruoval prvé tepelné čerpadlo na svete. Je zakladateľ projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Skonštruoval pohyblivú umelú ruku. Je nositeľom najvyšších univerzitných ocenení a hodností. (tajnička) rodák z Liptovského Mikuláša.

druh zapáchajúceho hmyzudruh zapáchajúceho hmyzu MENO PARÍŠKOVEJMENO PARÍŠKOVEJ Svetová odborová federácia ...Svetová odborová federácia (skr.) živá bytosťživá bytosť TajničkaTajnička ovanulaovanula VHODNÁ NA PITEVHODNÁ NA PITE tlačová agentúra Tureckatlačová agentúra Turecka JA, PO ČESKYJA, PO ČESKY ÚSTREDNÁ RADAÚSTREDNÁ RADA
HOTOVO (HOVOROVO)HOTOVO (HOVOROVO) OMÁMIA ALKOHOLOMOMÁMIA ALKOHOLOM
NANOVO, ZNOVA NANOVO, ZNOVA zástupca biskupa
české kniežazástupca biskupa
české knieža
vrodené alebo získané ...vrodené alebo získané znetvorenie častí tela bývalý slovenský futbalista ...bývalý slovenský futbalista (Attila, *1971) chemický radikálchemický radikál
EČV NOVÝCH ZÁMKOVEČV NOVÝCH ZÁMKOV európium (zn.)európium (zn.) PREDLOŽKAPREDLOŽKA obrnený transportér ...
VREZÁVAŤobrnený transportér (voj. skr.)
VREZÁVAŤ
francúzsky filozof ...
juhoamerická stepfrancúzsky filozof (Joseph Ernst, 1823-1892)
juhoamerická step
pátracie vozidlo ...
využi deň ži ...pátracie vozidlo (skr.)
využi deň ži naplno
NEBODALNEBODAL PRVÁ FÁZA VÝVOJA ...
atrament po anglickyPRVÁ FÁZA VÝVOJA REČI
atrament po anglicky
kaukazský hudobný nástrojkaukazský hudobný nástroj zoznam výkaz
meno Františkyzoznam výkaz
meno Františky
automatic noise ...
FÍNSKY BEŽEC ...automatic noise limiter (skr.)
FÍNSKY BEŽEC (LASSE, 1949)
PRIPRAVOVAL OPEKANÍMPRIPRAVOVAL OPEKANÍM EUROCITY
mrmlanie (expr.)EUROCITY
mrmlanie (expr.)
OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ
TALIANSKE MESTO ...OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ
TALIANSKE MESTO MILENCOV
VÝVRTY, SONDY
španielsky futbalista ...VÝVRTY, SONDY
španielsky futbalista (*1976)
RUSKÁ RIEKA PRI OMSKURUSKÁ RIEKA PRI OMSKU meno Ivana
otec (fam.)meno Ivana
otec (fam.)
SYČAL
VSAJMESYČAL
VSAJME
zvinutý zväzok priadzezvinutý zväzok priadze VCHOD
darovalaVCHOD
darovala
koralový ostrovkoralový ostrov CHYTILI (ZASTAR.)CHYTILI (ZASTAR.)
CHÓR V KOSTOLECHÓR V KOSTOLE predaj zvyškov ...
vrecepredaj zvyškov tovaru
vrece
meno Klaudiusameno Klaudiusa zhubnosť nádorového ...
tohto roku (skr.)zhubnosť nádorového tkaniva
tohto roku (skr.)
AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.)AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.) taliansky sochártaliansky sochár end of line (skr.)end of line (skr.)
Litva (kód)Litva (kód) tažobatažoba ex offo (skr.)ex offo (skr.) RÍMSKYCH 1051RÍMSKYCH 1051

 Odporuč Krížovku: