Krížovka na Ľuboslava

Hladomor na Ukrajine začiatkom tridsiatych rokov (tajnička 1) storočia, nebol spôsobený prírodnými podmienkami. V podstate išlo o Stalinom riadené vyhladzovanie obyvateľstva s cieľom zničiť ukrajinský nacionalizmus a (tajnička 2). Komunisti konfiškovali obilie roľníkom a zároveň im zakázali opustiť kolchozy, aby si zadovážili stravu iným spôsobom. Napriek tomu, že na Ukrajine umierali od hladu milióny ľudí, komunisti exportovali obilie do (tajnička 3).

podstielkapodstielka SYN GÁDOVSYN GÁDOV stolička bez operadlastolička bez operadla chemický radikálchemický radikál mužské meno (18.4.)mužské meno (18.4.) KEĎKEĎ RÍMSKE ČÍSLO 2500RÍMSKE ČÍSLO 2500 ČACHTICKÁ PANIČACHTICKÁ PANI osobné zámenoosobné zámeno
označenie nacistických ...označenie nacistických jednotiek ROZTAVUJROZTAVUJ kazateľňa st ...
obnaženosťkazateľňa starokresťanského chrámu
obnaženosť
lutécium (zn.)lutécium (zn.) USPORIADANIE ...
letopisUSPORIADANIE NIEČOHO
letopis
ženské meno (20.8.)ženské meno (20.8.) Detva (EČV)
tamtíDetva (EČV)
tamtí
TEXTILNÝ PODNIK V TŘEBONI ...TEXTILNÝ PODNIK V TŘEBONI V ČR
DEREMDEREM liečivá liekyliečivá lieky pokrik v cirkusepokrik v cirkuse Tajnička 1
britský hudobný ...Tajnička 1
britský hudobný producent a DJ (Size)
Open Office (skr.)
plytká, široká ...Open Office (skr.)
plytká, široká dutina (fr.)
MILODARMILODAR PLOŠNÁ MIERA
buničinaPLOŠNÁ MIERA
buničina
nemecký výrobca ...
Tajnička 3nemecký výrobca áut
Tajnička 3
darovalodarovalo vlezením sa dostaň
obyvateľ obce Koltavlezením sa dostaň
obyvateľ obce Kolta
píšťala (anat.)
PLÁTOK, PO ČESKYpíšťala (anat.)
PLÁTOK, PO ČESKY
obyvateľka Iránuobyvateľka Iránu PAPIEROVÁ LÁTKA ...
koralový ostrovPAPIEROVÁ LÁTKA Z KÔRY STROMOV
koralový ostrov
hrob (kniž.)
pôvabhrob (kniž.)
pôvab
M FONETICKYM FONETICKY jota, po česky
Tajnička 2jota, po česky
Tajnička 2
hektoliter (zn.)
starogrécky filozofhektoliter (zn.)
starogrécky filozof
staroindický ...
ženské meno ...staroindický boh ohňa, ničivej sily prírody
ženské meno (29.4.)
komprimačný a archivačný s ...komprimačný a archivačný súbor laterálna sp ...
POSKOČENIElaterálna spoluhláska
POSKOČENIE
KONCOVKA UHĽ ...
LIETADLO (HOVOR.)KONCOVKA UHĽOVODÍKOV
LIETADLO (HOVOR.)
kvalitakvalita opatrovanieopatrovanie ROZPORROZPOR LOMCUJ NIEČÍMLOMCUJ NIEČÍM
meno Amáliemeno Amálie CHARAKTERISTICKÝ ...
STRATIL REČCHARAKTERISTICKÝ RYS
STRATIL REČ
rímskych 999rímskych 999 citoslovce p ...
SÚ NA VEŠIAKUcitoslovce pohrozenia
SÚ NA VEŠIAKU
vtáčí hlas
STAROGRÉCKA POHREBNÁ ...vtáčí hlas
STAROGRÉCKA POHREBNÁ OBEŤ
skupina jazdcov s koňmiskupina jazdcov s koňmi SKR. PARÍŽSKEJ ...
riadiaci orgán ...SKR. PARÍŽSKEJ RÝCHLODRÁHY
riadiaci orgán (skr.)
meno Ivanameno Ivana NEVZDELÁVAJ
NAHONEVZDELÁVAJ
NAHO
erózia, po česky
španielsky (skr.)erózia, po česky
španielsky (skr.)
MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUMMESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM meno Henricha
druhá solmizačná s ...meno Henricha
druhá solmizačná slabika
konská sila (zn.)
RÍMSKYCH 7konská sila (zn.)
RÍMSKYCH 7
podporné väzivové ...
nukleové kyseliny ...podporné väzivové tkanivo orgánu
nukleové kyseliny (skr.)
Active Pharmaceutical ...
ad acta (skr.)Active Pharmaceutical Ingredient
ad acta (skr.)
vojenský oddiel ...
slečna (skr.)vojenský oddiel (skr.)
slečna (skr.)
NECH (ČESKY) NECH (ČESKY)
UDÁVAJÚCA VÝŠKOVÉ POMERYUDÁVAJÚCA VÝŠKOVÉ POMERY POLKRUHOVÝ VÝKLENOK ČASTI ...POLKRUHOVÝ VÝKLENOK ČASTI CHRÁMU
druhé najväčšie mesto ...druhé najväčšie mesto na Taiwane (Siung) Ohio Latino Arts AssociationOhio Latino Arts Association liatím naplniťliatím naplniť

 Odporuč Krížovku: