Krížovka na Matúša

Zoznámil ma s ním môj bratanec Peter, bola to ošúchaná magnetofónová kazeta, ktorej šum dával jasne najavo, že je už asi tisícou tajnou kópiou. Tajnou, lebo za jej šírenie bola za socíku basa. Autorský zákon mala vtedy v rukách štátna bezpečnosť, ktorá používala účinné metódy na jeho dodržiavanie. Najprv odstránila autora, potom jeho poslucháčov. (tajnička 1) bojoval proti komunistom s gitarou v ruke a poéziou v ústach. Jeho básne majú hlbší filozofický charakter, napriek tomu sú plné citu a lásky. Medzi jeho najkrajšie skladby patrí (tajnička 2), ktorá je jeho prvou nahratou piesňou.

ROZBROJROZBROJ laserový lokátorlaserový lokátor operačný program (skr.)operačný program (skr.) drobil, mrvil, po českydrobil, mrvil, po česky jedlo na paprikejedlo na paprike PLOŠNÁ MIERA PLOŠNÁ MIERA získal dobývanímzískal dobývaním POPRAVCAPOPRAVCA RÍMSKYCH 1051RÍMSKYCH 1051
revízny lekárrevízny lekár odpadkyodpadky kilometer (zn.)
konzumovala tekutinukilometer (zn.)
konzumovala tekutinu
označenie pre streetpunkoznačenie pre streetpunk skopal do hĺbky
televízna rozprávková p ...skopal do hĺbky
televízna rozprávková princezná
či, po českyči, po česky jedno z krídel ...
meno Eduardajedno z krídel husitského hnutia
meno Eduarda
AGITAČNÉ HESLOAGITAČNÉ HESLO NIE S RADOSŤOUNIE S RADOSŤOU Tajnička 1
NEZDARTajnička 1
NEZDAR
slovenský lekár-chirurg ...slovenský lekár-chirurg (Daniel, 1904-1969) ZOMRELIZOMRELI
cín (zn.)cín (zn.) sled
hlavné mesto ...sled
hlavné mesto Izraela
CITOSLOVCE C ...
ad acta (skr.)CITOSLOVCE CHMATNUTIA
ad acta (skr.)
uháňal (expr.)uháňal (expr.) rímsky amulet
ZVOLANIE NA KONErímsky amulet
ZVOLANIE NA KONE
URČENÍURČENÍ EURÓPSKA KOMISIA ...
AUSTRÁLSKY PŠTROSEURÓPSKA KOMISIA (SKR.)
AUSTRÁLSKY PŠTROS
ŠKRUPINOVÝ PLODŠKRUPINOVÝ PLOD citoslovce plašenia
almužnacitoslovce plašenia
almužna
tadiaľto
model Seatatadiaľto
model Seata
KELTKELT kladivo, po rusky
študent medicínykladivo, po rusky
študent medicíny
TLAČÍ PRED SEBOUTLAČÍ PRED SEBOU KONIEC MODLITBY
zlučovalaKONIEC MODLITBY
zlučovala
ČLEN SEKTY NAHÁČOVČLEN SEKTY NAHÁČOV oviala
KRÚTILIoviala
KRÚTILI
LITERÁRNY ÚTVARLITERÁRNY ÚTVAR OCHUCUJE CUKROM
jedlo z vajecOCHUCUJE CUKROM
jedlo z vajec
španielsky člen
podávať žalobušpanielsky člen
podávať žalobu
kamsikamsi medzinárodný ...
ženské menomedzinárodný umelý jazyk
ženské meno
SORTA HROZNA
UBERSORTA HROZNA
UBER
KOS
KLUB SLOVENSKÝCH ...KOS
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Tajnička 2Tajnička 2 subtropický stromsubtropický strom SATÍM NAČERPALSATÍM NAČERPAL
rímskych 49rímskych 49 všeličo (expr.)
klíčený jačmeňvšeličo (expr.)
klíčený jačmeň
meno Čečenského ...
LISTNATÝ STROMmeno Čečenského prezidenta Maschadova
LISTNATÝ STROM
ľad, po nemeckyľad, po nemecky ÚLOHA HERCA
AVŠAKÚLOHA HERCA
AVŠAK
časť Hamburgu
KÓD UKRAJINYčasť Hamburgu
KÓD UKRAJINY
rúberúbe PLACHETNICA PRE ...
Gibraltár (kód)PLACHETNICA PRE TROCH
Gibraltár (kód)
verejná obchodná ...
nedeľa, Sunday ...verejná obchodná spoločnosť (skr.)
nedeľa, Sunday (angl. skr.)
LIEKY PROTI BOLESTILIEKY PROTI BOLESTI Syrian Arab news agencySyrian Arab news agency
OSTROV V ADRIATICKOM MORIOSTROV V ADRIATICKOM MORI register ton (skr.)register ton (skr.) ODSEKOLODSEKOL

 Odporuč Krížovku: