Krížovka na Stanislava

Michelangelo sedemnásteho storočia, tak by sme mohli nazvať (tajnička 1) sochára, maliara a architekta Berniniho. Mnohé rímske pamiatky nesú jeho "rukopis". Medzi jeho naznámejšie dielo patrí súsošie Apolón a Dafné, kde geniálnym spôsobom vystihol moment, kedy Nymfu Dafné, prenasledovanú Apolónom, zachráni otec tým, že ju premení na (tajnička 2) strom.

vzťahujúci sa na sodíkvzťahujúci sa na sodík meno psameno psa druh horninydruh horniny splna (čes.)splna (čes.) DOBROVOĽNÝ OŠETROVATEĽ DOBROVOĽNÝ OŠETROVATEĽ Stropkov (EČV)Stropkov (EČV) šúchalo sašúchalo sa obec v okr. Senicaobec v okr. Senica AKÝAKÝ
soľ (nem.)soľ (nem.) označenie nacist. jednotiekoznačenie nacist. jednotiek TECHNICKO KVALIFIKAČNÝ K ...
AKADÉMIA VIEDTECHNICKO KVALIFIKAČNÝ KATALÓG
AKADÉMIA VIED
ODSTRÁŇ KÔRUODSTRÁŇ KÔRU PRÍSTROJ
oddelenePRÍSTROJ
oddelene
akademická hodnosťakademická hodnosť rastlinné maslo
južný budhizmusrastlinné maslo
južný budhizmus
domov (nem.)domov (nem.) slov. riekaslov. rieka BESNOTA (MEDIC.)BESNOTA (MEDIC.) ghanský atlét ...
hrešilghanský atlét (Eric *1974)
hrešil
španielska rieka
nežnosťšpanielska rieka
nežnosť
sl. futbalista (Marcel *1973)sl. futbalista (Marcel *1973) Tajnička 2
SNULOTajnička 2
SNULO
HOVORIL EKAVSKYHOVORIL EKAVSKY selén (zn.)
LYŽIARSKE VETROVKYselén (zn.)
LYŽIARSKE VETROVKY
JEDNÉHO (nem.)
druh nižších húbJEDNÉHO (nem.)
druh nižších húb
meno Rudolfymeno Rudolfy estónsky ostrovestónsky ostrov
podpísať sa na prázdnu ...podpísať sa na prázdnu listinu rituálne umytie ...
polyetylén (skr.)rituálne umytie tela
polyetylén (skr.)
florentský renesančný ...florentský renesančný architekt OMAMUJEOMAMUJE jeden (fran.)
ženské menojeden (fran.)
ženské meno
DLH (angl.)DLH (angl.) patriaci Elovi
vizigótsky kráľpatriaci Elovi
vizigótsky kráľ
NÁZVY
rieka v IndiiNÁZVY
rieka v Indii
Křesťanská a demokratická u ...
ETIÓPSKE JAZEROKřesťanská a demokratická unie
ETIÓPSKE JAZERO
nemecký určitý člennemecký určitý člen DRUH MACHU
ZANIKOLDRUH MACHU
ZANIKOL
ZVIL
ČAŠA (angl.)ZVIL
ČAŠA (angl.)
M FONETICKYM FONETICKY panské sídlo
planétka (Alexandr ...panské sídlo
planétka (Alexandr Dejč 1929)
meno Gabriely
OMŠOVÁ OPLÁTKAmeno Gabriely
OMŠOVÁ OPLÁTKA
Tajnička 1Tajnička 1 sumerský boh ...
mesto v Rakúskusumerský boh obchodu
mesto v Rakúsku
ZVIERACIE PAPULYZVIERACIE PAPULY MESTO V TANZÁNII
ROVINA (NEM.)MESTO V TANZÁNII
ROVINA (NEM.)
MPZ TADŽIKISTANU
mesto v KolumbiiMPZ TADŽIKISTANU
mesto v Kolumbii
poľská operná sopranistkapoľská operná sopranistka ŽŔĎKA S KUDEĽOU
SLABINA (LEK.)ŽŔĎKA S KUDEĽOU
SLABINA (LEK.)
Ústredná volebná komisia ...Ústredná volebná komisia (skr.) had z Knihy džunglíhad z Knihy džunglí
PORANILI
lesná správa ...PORANILI
lesná správa (skr.)
toho (slovin.)
POHOTOVOSTNÁ ...toho (slovin.)
POHOTOVOSTNÁ JEDNOTKA
ústredné kúrenie ...
POZERAJ (EXPR.)ústredné kúrenie (skr.)
POZERAJ (EXPR.)
estónske mestoestónske mesto obec v okr. Žiar nad Hronomobec v okr. Žiar nad Hronom
CVIČIŤ (nem.)CVIČIŤ (nem.) meno Jasnymeno Jasny

 Odporuč Krížovku: