Krížovka na Klaudiu

Zhruba pred 500 rokmi položil protestantský kazateľ Menno Simons základy náboženského smeru, spoločenstvo novokrstencov tzv. (tajnička 1). Ich kolónie sú roztrúsené po celom svete. Príklad ako vyzerá ideálna kolónia je z Paragaya. Kolóniu tu tvoria osady po 25 domov so školou a kostolom.. Osady sú oddelené poliami, pretože (tajnička 2) je zdrojom ich obživy. Rádio, televízia, mobil, či počítač nie sú podporované a v podstate nie je na ne ani čas, ani elektrina. Ich ideálom je mať 13 detí (s jednou ženou), preto na "somariny" nie je čas.

Meno EmilaMeno Emila NEMECKÝ FILOZOF (Paul)NEMECKÝ FILOZOF (Paul) ISTOTNEISTOTNE rieka v Perurieka v Peru obrnený transportér (voj. ...obrnený transportér (voj. skr.) Tajnička 2Tajnička 2 HRÁ NA TRÚBKEHRÁ NA TRÚBKE OHŇOVZDORNÝ MATERIÁL OHŇOVZDORNÝ MATERIÁL ANI (BÁSNICKY)ANI (BÁSNICKY) tým smeromtým smerom
KONIEC (NEMEC.)KONIEC (NEMEC.) MAJÚCI PRÁVO OPCIEMAJÚCI PRÁVO OPCIE
OSTROV V CHORVÁTSKUOSTROV V CHORVÁTSKU KRÚTENIE
lawrencium (zn.)KRÚTENIE
lawrencium (zn.)
mexická herečka (Sandra ...mexická herečka (Sandra *1993) MILUJ
NÁDOR MEDZI ZUBMI ...MILUJ
NÁDOR MEDZI ZUBMI (LEK.)
26. prezident USA26. prezident USA ŠKRIATOK (nem.)ŠKRIATOK (nem.)
NEHOVORÍ PRAVDUNEHOVORÍ PRAVDU bulh. politik (Alexander ...bulh. politik (Alexander *1933) INAKŠIE INAKŠIE rieka v Chile
určovalo taru ...rieka v Chile
určovalo taru (obch.)
švéd. hokejista ...
strana (skr.)švéd. hokejista (Mikael *1972)
strana (skr.)
dráždecdráždec jed (angl.)
SÚPER (nem.)jed (angl.)
SÚPER (nem.)
meno Karolínymeno Karolíny UŠĽACHTILÁ RYBA
Tajnička 1UŠĽACHTILÁ RYBA
Tajnička 1
TIEŽ (ANGL.)
sl. spisovateľ ...TIEŽ (ANGL.)
sl. spisovateľ (Peter *1971)
poplachpoplach chvejivý tón
naivnosťchvejivý tón
naivnosť
KÓD SAN MARINA
hora (rus.)KÓD SAN MARINA
hora (rus.)
juhoafrický atlét (Godfrey ...juhoafrický atlét (Godfrey Khotso) VZHĽAD (angl.)
tvorca jazykov ...VZHĽAD (angl.)
tvorca jazykov Slovio a Blitz English
spodný stupeň strednej juryspodný stupeň strednej jury
elektrón volt (zn.)elektrón volt (zn.) tlačová agentúra ...
DROBNÉ NIČIVÉ ...tlačová agentúra Vietnamu
DROBNÉ NIČIVÉ MOTÝLE
sl. speváčka ...
tlačová agentúra ...sl. speváčka (Katarína *1972)
tlačová agentúra Indonézie
antimón (zn.)antimón (zn.) SÚČASŤ OMŠOVÉHO ...
ÚZEMIE V SPRÁVE ...SÚČASŤ OMŠOVÉHO RÚCHA
ÚZEMIE V SPRÁVE PAŠU
PODOPRELPODOPREL
spolaspola DIAĽKY (BÁSNICKY)
fr. maliar (André ...DIAĽKY (BÁSNICKY)
fr. maliar (André 1880-1954)
ľahký letný plášťľahký letný plášť severan
tal. herečka ...severan
tal. herečka (Laura 1927-2004)
Trenčín (EČV)
turkický dobyvateľTrenčín (EČV)
turkický dobyvateľ
SA (náreč.)
SIETE (angl.)SA (náreč.)
SIETE (angl.)
TO (ANGL.)
značka kozmetikyTO (ANGL.)
značka kozmetiky
plukovník (zastar.)
SPISY (ZASTAR.)plukovník (zastar.)
SPISY (ZASTAR.)
česká riekačeská rieka embed. aplikačné rozhranie ...embed. aplikačné rozhranie (angl. skr)
sodík (zn.)sodík (zn.) grónske sídlo
mužské meno ...grónske sídlo
mužské meno (5.12.)
kan. hokejista ...
RAKÚSKY AUTOMOTO ...kan. hokejista (John *1980)
RAKÚSKY AUTOMOTO KLUB
Elo v 6. pádeElo v 6. páde emočné skreslenie ...
cín (zn.)emočné skreslenie obsahu vedomia
cín (zn.)
ukazovacie zámenoukazovacie zámeno STAÍV (nem.)STAÍV (nem.) KĽÚČ NA PRENOS DÁTKĽÚČ NA PRENOS DÁT
SMRŤ (KNIŽNE)SMRŤ (KNIŽNE) meno Ignácameno Ignáca TV spoločnosť TalianskaTV spoločnosť Talianska

 Odporuč Krížovku: