Krížovka na Katarínu

\"Som (tajnička 1), ale liečim sa\" je bláznivá komédia z konca sedemdesiatych rokov. (tajnička 2) Richard ako vždy aj tu hrá (tajnička 3) blázna. Jedna vydarená scénka z filmu zachytáva situáciu, keď sa hlavný hrdina snaží osloviť ženu pomocou vchodového zvončeka, ale po zazvonení, vždy utečie.

mesto v Brazíliimesto v Brazílii ZVIERATÁ (nem.)ZVIERATÁ (nem.) prvých 8 kníh Starého ...prvých 8 kníh Starého zákona pulz (čes.)pulz (čes.) ZDRUŽENIE NÁRODOV JUHOV.. ...ZDRUŽENIE NÁRODOV JUHOV.. ÁZIE čes. herec (Viktor *1947)čes. herec (Viktor *1947) pre náspre nás M FONETICKYM FONETICKY DRŽAL SA NA NIEČOMDRŽAL SA NA NIEČOM činnýčinný
stupajstupaj čnela (zried.)čnela (zried.)
oblúk (odb.)oblúk (odb.) tenký rám
ex-riaditeľ STV ...tenký rám
ex-riaditeľ STV (Radim)
vianočná ozdobavianočná ozdoba palivový článok ...
bahamský atlét ...palivový článok (skr.)
bahamský atlét (Dominic *1978)
mesto vo Švédskumesto vo Švédsku egypská vlnaegypská vlna drevený dychový nástrojdrevený dychový nástroj vták tropických ...
uruguaj. herečka ...vták tropických pralesov
uruguaj. herečka (Natalia *1977)
RUSKÁ RIEKA
meno MárieRUSKÁ RIEKA
meno Márie
židovký autor kometárovžidovký autor kometárov Tajnička 1
vrstva úžitkového ...Tajnička 1
vrstva úžitkového nerastu
zberá plodyzberá plody znížený tón E 
hol. futbalista ...znížený tón E 
hol. futbalista (Ronald *1963)
rieka v Barme
egypt. bohyňa ...rieka v Barme
egypt. bohyňa spravodlivosti
mafián (Vito 1897-1969)mafián (Vito 1897-1969) ženské menoženské meno
ZRIEDKAVÝ (ANGL.)ZRIEDKAVÝ (ANGL.) NÁSTROJ NA ÚPRAVU VLASOVNÁSTROJ NA ÚPRAVU VLASOV rieka v Španielsku
NÚDZA (angl.)rieka v Španielsku
NÚDZA (angl.)
PRIVEĎ DO SPÁNKUPRIVEĎ DO SPÁNKU nositeľ Nobelovej ...
REČNÍK (KNIŽ.)nositeľ Nobelovej ceny (Severo)
REČNÍK (KNIŽ.)
ODIERAM
zlostné (kniž.)ODIERAM
zlostné (kniž.)
Tajnička 2Tajnička 2 potok v Strážovských v ...
KMEŇ V NIGÉRIIpotok v Strážovských vrchoch
KMEŇ V NIGÉRII
VÁŠNIVÝ MILOVNÍK HUDBYVÁŠNIVÝ MILOVNÍK HUDBY staršie ženské ...
od začiatku, ...staršie ženské meno
od začiatku, zásadne
POĽNOHOSP. VOZIDLO
ŽEN. MENO 2.2.POĽNOHOSP. VOZIDLO
ŽEN. MENO 2.2.
PREHRA V ŠACHUPREHRA V ŠACHU TÝM SMEROM
polyhistor sl. ...TÝM SMEROM
polyhistor sl. pôvodu (Juraj 1549-1618)
obuvnícka tuhá ...
gospelový spevák ...obuvnícka tuhá niť
gospelový spevák (Glen *1934)
L FONETICKYL FONETICKY platiteľ zmenky ...
MESTO V SOMÁLSKUplatiteľ zmenky pre česť
MESTO V SOMÁLSKU
holandská čí ...
MESTO VO FRANCÚZSKUholandská číslovka
MESTO VO FRANCÚZSKU
RÍMSKY BOH ÚRODNOSTI PÔDYRÍMSKY BOH ÚRODNOSTI PÔDY Tajnička 3
UCHOPENIE Tajnička 3
UCHOPENIE
starší (skr.)
darovalistarší (skr.)
darovali
ruská riekaruská rieka čes. spisovateľ ...
VETNÁ SPOJKAčes. spisovateľ (Emil *1958)
VETNÁ SPOJKA
zn. GPS navigáciezn. GPS navigácie myšlienka
adjektívum (skr.)myšlienka
adjektívum (skr.)
ženské meno (8.9.)ženské meno (8.9.) skriňa na zbrane
rádium (zn.)skriňa na zbrane
rádium (zn.)
obchodné centrumobchodné centrum sodík (zn.)sodík (zn.)
ZN. OBJEKTÍVU (KODAK)ZN. OBJEKTÍVU (KODAK) PRÍZAK (angl.)PRÍZAK (angl.)
NEDOSTATOK OCHOTYNEDOSTATOK OCHOTY KRAVA NA MLIEKOKRAVA NA MLIEKO

 Odporuč Krížovku: