Krížovka na Henrietu

V románe (tajnička 1), autor (tajnička 2) vykresľuje rozpory medzi spôsobmi vnímania rozdielnych kultúr, hlavne moslimskej mystiky a západného racionalizmu. Hlavnými hrdinami sú dvaja cestujúci, ktorí prežijú haváriu lietadla. Po havárii sa však jeden zmení v aniela a druhý v čerta.

ústny otvor (medic.)ústny otvor (medic.) rakúske sídlorakúske sídlo české mestočeské mesto opätovneopätovne JODID DRASELNÝ (zn.)JODID DRASELNÝ (zn.) Tajnička 2Tajnička 2 INÝMI SLOVAMI (LATIN.)INÝMI SLOVAMI (LATIN.) NEM. FYZIK (OTTO VON 1602-86)NEM. FYZIK (OTTO VON 1602-86) VYUŽIŤ (angl.)VYUŽIŤ (angl.)
POĽSKÉ MESTOPOĽSKÉ MESTO zvratné zámeno
Krupina (EČV)zvratné zámeno
Krupina (EČV)
gálium (zn.)gálium (zn.)
ľahká vlnená tkaninaľahká vlnená tkanina ULTRAFIAL. ŽIARENIE
poznámka (angl.)ULTRAFIAL. ŽIARENIE
poznámka (angl.)
zvuk srdcového svaluzvuk srdcového svalu nový odsek v knihe
ŽILA (NEMEC.)nový odsek v knihe
ŽILA (NEMEC.)
Čad (MPZ)Čad (MPZ) ROZRÝVAJROZRÝVAJ alebo (bás.)alebo (bás.) KALUŽ
Tajnička 1KALUŽ
Tajnička 1
polynézania
Mauritánia (kód)polynézania
Mauritánia (kód)
SMER CESTYSMER CESTY podplatil (expr.)
škót. herečka ...podplatil (expr.)
škót. herečka (Adrienne *1933)
VADAVADA JASKYŇA (angl.)
ukazovacie zámenoJASKYŇA (angl.)
ukazovacie zámeno
EUROCITY
francúzsky atolEUROCITY
francúzsky atol
starší (skr.)starší (skr.)
PEŠÍ TURISTAPEŠÍ TURISTA nem. mužské meno
JAPONSKÉ MESTOnem. mužské meno
JAPONSKÉ MESTO
Revúca (EČV)
slimák (angl.)Revúca (EČV)
slimák (angl.)
kus (skr.)
rod jednoduchých ...kus (skr.)
rod jednoduchých tráv
Tvrdošín (EČV)Tvrdošín (EČV) KYSLÉ TURKMÉNSKE ...
hol. futbalista ...KYSLÉ TURKMÉNSKE MLIEKO
hol. futbalista (Klaas J. *1983)
SÚMRAK (angl.)
PODNET (angl.)SÚMRAK (angl.)
PODNET (angl.)
nem. teológ (Karl 1904-84)nem. teológ (Karl 1904-84) OSAMELÝ (nem.)
meno speváka GottaOSAMELÝ (nem.)
meno speváka Gotta
kan. hokejista (Bob *1971)kan. hokejista (Bob *1971) POHODAPOHODA
odborník v akustikeodborník v akustike kmeň v Nigérii
meno Paulínykmeň v Nigérii
meno Paulíny
deficitdeficit pohorie vzniknuté ...
Trinidad (MPZ)pohorie vzniknuté alpínskym vrásnením
Trinidad (MPZ)
arménske sídlo
citoslovce t ...arménske sídlo
citoslovce tlieskania
jemné pečivojemné pečivo BEŽAŤ (EXPR.)
ZAISŤUJEMBEŽAŤ (EXPR.)
ZAISŤUJEM
Uruguaj (kód)
meno FrantiškyUruguaj (kód)
meno Františky
POSLEDNÝ (ANGL.)POSLEDNÝ (ANGL.) ZREJME (angl.)
kačica (nem.)ZREJME (angl.)
kačica (nem.)
Európsky poľnoh. ...
Medzisklad vyhoretého ...Európsky poľnoh. garančný fond
Medzisklad vyhoretého paliva
OBEC V OKR. TREBIŠOVOBEC V OKR. TREBIŠOV seneg. atlét ...
identifikačné ...seneg. atlét (Oumar *1973)
identifikačné číslo
žliabok v šindli
MATKA ROMULA ...žliabok v šindli
MATKA ROMULA A RÉMA
dácky kmeňdácky kmeň skratka bývalého ...
Electronic Artsskratka bývalého štátu
Electronic Arts
Neural Network
Čína (kód)Neural Network
Čína (kód)
Rumunsko (kód)Rumunsko (kód)
stašík (zdrob.)stašík (zdrob.) sl. lekár (Karol 1796-?)sl. lekár (Karol 1796-?)
drevený kaštieľ (zastar.)drevený kaštieľ (zastar.) ad acta (skr.)ad acta (skr.) rieka v Talianskurieka v Taliansku

 Odporuč Krížovku: