Osemsmerovka na Zinu | krizofky.sk
A K Í D O CH B O S O B A S K
Ň I O S I Z L O D E J K O A
Y M I P L D V P R S A R R M
K P D R I E K E Á P E T R A
V O Ú B O H N O H Ň A K P T
O T T R B I A G A T V O R É
L E Š A K S L N K A O O E R
V N O A L I F O E T Z Ž D V
Y T A U A P A K I B Á B K A
Ľ V H K D K E S O N N K R G
A A O F U J A R K A A O M Ó
K S T R E L A I P A P T S N
A L Á R T E M Y S O L V S Ť
Ť Z M A Č É Š A T A D A R Z

Slová Osemsmerovky:

AMATÉR  ATAŠÉ  ATLAS  BÁBKA  BERENIKA  BIDLO  DRÁHA  DRIEK  FUJARKA  HANEBNOSŤ  CHLPÁŇ  IMPOTENT  KONGO  KOREŇ  KOTVA  KRTKO  KRÚPY  KULMA  LOVKYŇA  MÁTOHA  MRKVA  NÁZOV  OBCHODÍK  OBKLAD  OBZOR  ODPICH  ODSEK  OPORA  OSOBA  PETRA  PREDKRM  PREPLATOK  SKALA  SLENG  SLUHA  STANIOL  STRELA  SYMETRÁLA  ŠTÚDIO  TATKO  TEOFIL  TROVY  VAGÓN  VYĽAKAŤ  ZÁRUKA  ZLODEJ  ZRADA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: