Osemsmerovka na Severína | krizofky.sk
R Á N K O U A I S I M L
P L Á T E N K A T O K O
A D R A I L I M Z O V Y
P O Ť J E R L A K T E P
K O A L A P I S S Ú S Ú
O R S A Š K O D A T R R
K A E L A Z U L I O M K
J B D E A Ľ S S K R V O
O E A K R Ť K Y A O Á T
B D K N A N I L CH U P O
D R Z O S Ť C Í L N N L
R Á M O H J A S E Ň O A

Slová Osemsmerovky:

BEDRÁ  BOJKO  DESAŤRÁN  DRZOSŤ  HOKEJ  HOMÁR  JAKUS  JASEŇ  JASLE  KACHLE  KOTOL  KRAJINA  KRÚPY  LAKTE  LEKNO  ĽUDSTVO  MILIARDA  MISIA  MOZAIKA  OKNÁR  ONIAS  OPUCHLINA  OTROK  PLÁTENKA  POKLOP  POSLAŤ  SAUNA  SKICA  STISK  ŠKODA  TÚTOR  ÚROKY  VÁPNO  ZOSKOK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: