Osemsmerovka na Rastislava | krizofky.sk
S Š K R O B P J A D H T A L B
L A L A U R A H O Ž I A B R E
A I L S E N A H E R N E S T J
M V T H C V A N M Ó B Ú T O E
P A R A Ú D K T D A A Z R A D
A A P O V S T A L E C K Ý A O
A K O R D A Á Y B U Z O C V M
O R Č N V E L I T E Ľ S CH I S
S T A E A R O N O P A Ť Ž A A
A K N I L T B C R P L D A I N
A O L Š U V A E Z E I S S P N
I T Á A L B I S O R A Ú A I O
Ž L D P D R D T B T S A R E N
É A E C E B A Ž A T R O T T T
R K J P H L A D O Š V O J A K

Slová Osemsmerovky:

AKCIA  AKORD  ANÓDA  ASMODEJ  BISOR  BLATH  BRIDŽ  BUSTA  CAPKO  DIABOL  DIETA  DOHAD  DOSAH  EADSIN  ERNEST  HLADOŠ  INCEST  JEDÁLNA  KRTKO  ĽALIA  LAMPA  LÁTKA  LAURA  LINKA  LITAVA  LULAV  MACOCHA  NERAST  NONNA  OTLAK  OZUBY  PASCA  PAŠIE  PERIE  PIETA  PONOR  PREHRA  RANDE  RÉŽIA  RODEO  SATAN  SKLADBA  STRÝC  SÚHLAS  SÚSTO  ŠKROB  TORTA  TORZO  TRASA  ULTAN  ÚVAHA  ÚZKOSŤ  VLEČKA  VOJAK  VÝZBROJ  ŽABEC  ŽIABRE   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: