Osemsmerovka na Dalibora | krizofky.sk
O B Č A N Č R D O V Z O R J
B A B O N E N T D H A R M A
D E T I C I C T K O A L A P
O I C E Ť B V A E L E V U A
B B P O O E N O R R A Z A L
I T A J N Á B S R B S K Á N
A F K V L A U O N A M A T V
A O R G A N I Z Á C I A A E
T R V E I L CH V U K E T Ž S
U R Á R T P Á R K Y S E Á T
K N I H A K I A A O I D P A
Š U U A U A A T P T Č N U K
Q D I R O L CH A S O K E L Ľ
CH Y D D O B L Ú K R A V Ý V

Slová Osemsmerovky:

ABONENT  BOJKOT  BRLOH  CICIT  CURIA  DHARMA  FRETKA  GERHARD  CHLIEV  CHLORID  KANÁL  KNIHA  KOALA  LAKTE  LAPAJ  LAZAR  ĽUDSKÁOBEŤ  LUHÁR  LULAV  MIESIČKA  NÁUKA  OBAVA  OBČAN  OBDOBIA  OBLÚK  ODDYCH  OHAVA  PÁRKY  PÁŽATÁ  POSTAV  QUIRINUS  RECEPT  ROVINA  ROZVOD  RUKÁV  SOKEL  ŠKUTA  TERSA  ÚSTIE  VENDETA  VESTA  VIANOCE  VÝVAR  ZVRAT   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: