Osemsmerovka na Bohuša | krizofky.sk
E L S U H O R I P S V T A S P Č
C Š A E L S A J T R Z A T R E E
A Ľ H R K F C R Z Á E R R R L Ľ
I A O A O A I A S Ý O D O E E A
F H L Ď V G N A B J N R T T CH Ď
A A V Á A S D J I M A O I Ý E A
R Č L L K A E C E M O S I V M Z
E S Y M B O L U S L O B O D Y L
S A S Č R T V R L N Č P I V K O
Š C Y R I L U I K B S I A Y N Z
E G A Z D A K A K A I R L V I V
B Š I S Ž S R N V I I S K A L Y
E Á N L O Á P Y I Č N Ž E R K K
Š I B N L N Á M E R A T O M A S
V L Á K N O Ň F CH Ť I R Ú B Z V
C E T O A R P A A B R A N P Ú N

Slová Osemsmerovky:

ABRAN  ANJEL  BÁBKA  BLUES  BOMBA  BRIDŽ  CURIA  CYRIL  ČEĽAĎ  ČIARY  DIONÝZ  ELIÁŠ  FIACE  GAZDA  GORAL  HUSLE  IZIÁŠ  JASLE  JASOV  KALIČ  KLÁRA  KRHĽA  KRPÁŇ  LEDNICA  LINKY  MLÁĎA  MRAVY  NÁMER  NOSITEĽ  NYMFA  PELECH  PIROH  PIVKO  PRAOTEC  PREDTÝM  PÚTNIK  SALTO  SAMOTA  SERAF  SKALY  SLÁVA  SLNKO  SPOVEĎ  STRIGA  STROJ  ŠEBEŠ  ŠĽAHAČ  TORTA  ÚBOŽIAK  ULFIA  URSMAR  VARECHA  VARIČ  VIECHA  VLÁKNO  VLOHA  VLYSY  VOKÁL  VÝTER  VZBÚRIŤ  ZÁSADA  ZLOZVYK  ZMESI   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: