Osemsmerovka na Etelu | krizofky.sk
A
C
O I T
T N P
Š E R I F
G É Á I A
A T A M O U S
K K P F O N M
A N I P Š R A C F
U R O T L Z O Á Y
B T S E I A V A N Ú H
O K P G K C H Á G T A
L S Ú O S A K L A I F B S
A T T T S O P K A N E I V
Ú A N I U R R C F A E S T E R
Č É O K T P I D M T A P E T A
CH I A F B O A E A C M F D S L E A
U N R O B Á P Š Ň E E A A A O A V
A N O N Y M O L O K O D R V A L U L Y
Á U K T E T K A K C A E A E K A K A O
Š Ň E Ž A R T Š A K A N S P I A N O S L K

Slová Osemsmerovky:

AGENT  AKCIA  AKTÉR  ANNÁŠ  ANONYM  BUNKA  ESTER  EUNUCH  FAITH  FAUNA  FEOCK  FIALKA  FOYER  FRONT  HABIT  IGNÁC  KAKAO  KÚTIK  LALOK  LIGOT  LOTRI  LULAV  MÁRNICA  MEKKA  NERAST  OBÁLKA  OKOLO  ONIAS  ORIEŠOK  OŠTEP  PARAFA  PIANO  PLÁNY  POBYT  PÚTAČ  RAŽEŇ  RUINA  SALVA  SEDEM  SKAZA  SKLAD  SNAHA  SRDCE  SRNKA  STUPEŇ  SVETLO  ŠAMAN  ŠERIF  ŠPINA  ŠTYRI  TAPETA  TAŠKA  TETKA  TRIUMF  ÚČINOK  ÚNAVA  YVETTE   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: