Osemsmerovka na Zoju | krizofky.sk
T I V S Ú M A L T A L D Č I T
P R K S U P U L A V U L M Z R
Y O Á I I I A E K A N A P A O
G A D T B A N K A O T N P E P
E H N CH O Í I N K S R E L A X
Y A Ť S O N C O E K A N O E E
X N V V S D É M O N I O D A D
N S I E Š L T O A P S N Y A N
S O D U Z Á V I S T I A R S A
J M E V R T F O R I L C L I R
A M O D S E K O N M A E A V J
Č N E T I M V C E R Í D C K A
Y B E D A G E T C L A N N O N
B D A D Z N O R B S K S A A I
O M A N T A A P O V Z D Y CH S

Slová Osemsmerovky:

ADAMKO  ANICÉT  BANKA  BEDRÁ  BRONZ  CELTA  CÍBIK  CNOSŤ  ČLNOK  DARCA  DETSTVO  DLANE  EGYPT  EIDAM  EXPORT  GIDEON  INCENT  INDEX  IRMÍNA  KANAPA  KANOE  KLEOFÁŠ  LEKNO  LUPUS  MALTA  MEDZA  MESTAMI  METÁL  NENNIUS  NONNA  NOTÁR  OBYČAJ  ODSEK  OPICA  OSADA  OSTROV  PLODY  PODCHOD  POVZDYCH  RANDE  RELAX  RUINY  SALVA  SEDMA  SINAJ  SIVKO  SMOTANA  SNAHA  SRNEC  ÚSVIT  VIDEO  XANTIPA  YSARN  ZMLUVA  ZVONY   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: