Osemsmerovka na Jaromíra | krizofky.sk
M K R A C R M L U P I N A
R Z O E M I M E U L T A N
É H N S O A L R Š E K D P
T O K I T S U M E C K Š S
K D C E U I T S I I E E Y
A A J H R A D A N A L N CH
F T U A C R R J T O Y I O
A S I C I G Á N K E L E P
H U M N O H E O T A O U A
A G K A D K L B K O T F T
M U CH R L I Č U U S S A A
Á A Á B E T Á B Á Ľ Ň A R
N A J O T S O N E M A R J

Slová Osemsmerovky:

AKCIA  AKTÉR  AMAUS  AUGUST  BUBON  DRINK  FACIO  GEBUĽA  HÁJNIK  HUMNO  HUSLE  CHRLIČ  INDIÁN  JASOT  KALICH  KATAR  KLBKO  KONEC  KOSTI  LUPINA  MATEJ  MEŠCE  NADŠENIE  NÁMAHA  NÁSTUP  OBRANCA  OKOLIE  PILIER  PLECIA  PSYCHOPAT  RAMENO  REOSTAT  RIASIA  SMALT  STOJAN  STOLY  SUMEC  TEOFA  TIKOT  TURCI  ULTAN  ZHODA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: