Osemsmerovka na Fridricha | krizofky.sk
A A B K D Y E V E R H O N T
D K D L R M K L E R I K Á L
Ó Č Ž O U Č D D O K A R V N
N Á B R I E A CH R K K U O Á
A Z Á Á D K S H A A Á H G E
N R N K R Á Ľ O V N Á L R C
I M O O K A N D Ý Z A E O O
P P B T R Ó N U V Š V M A S
Š Ú Y D O L P R Á D E U L A
S T N Á I D N I H L I Č K A
P A Ž E R M Z Á A Ú I I I B
Á Č P O P I S Š T A S V V D
J O G U R T A T R O T O C A
A A Ľ E T I V A T S Ú P I S

Slová Osemsmerovky:

ABDAS  ALMANACH  ANÓDA  BLUES  CVIKLA  ČIARA  DEDKO  DROGA  DRUID  DVAKRÁT  DVERE  DŽBÁN  IHLIČKA  INDIÁN  IZIÁŠ  JOGURT  KADER  KAKAO  KLERIKÁL  KÓPIA  KRČAH  KRHĽA  LOKÁL  MREŽA  MRZÁČKA  MURÁRI  NÁDRŽKA  OCEÁN  OHREV  OKRUH  ORGOVÁN  OSIKA  PLODY  POPIS  PRIOR  PÚTAČ  SPÁJA  STAVITEĽ  SÚBOR  SÚHRN  SÚPIS  ŠPINA  TOKÁR  TORTA  UČIVO  URIÁŠ  VÝVAR  ZÁHON  ZBORY   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: