Osemsmerovka na Alana | krizofky.sk
A T S I R O B Z K Í S U D
T A N I M É M A A K B E L
S A R A T A K U N Ž R R A
A F F E R N S K U P Á Ň N
K I L E I F O L A K K Ť E
A Ľ S L O V A N S K Á Ä H
K A R A O K E Š O L O V O
L K A S V Ä T Y Ň A I E R
O O I O B A V A K U S D I
S V S E O E L Ž T N CH R P
O O I I T Q U I N T I Á N
P R M T K T N R A G A H Č
Ž L E D N A CH R A A S A Y

Slová Osemsmerovky:

ARCHANDEL  BÉTEL  DEVÄŤ  DLANE  DRÁHA  DUSÍK  EMISIA  FIĽAKOVO  HAGAR  ILAVA  ISCHIAS  KALUŽ  KARAOKE  KASTA  KLAUN  KNIHY  LASER  LEBKA  LINKA  MAFIA  NAPRED  ŇUCHÁČ  OBAVA  OLOVO  OSIKA  OSIVO  PIROH  POSOL  QUINTIÁN  SAUNA  SITNO  SKUPÁŇ  ŠAFRAN  TARAS  TATKO  TUŽKA  VÁKUUM  VIERA  YVETTE  ZBORISTA  ŽRIEBÄ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: